Vragen van Aad Murk

Aan Alle kandidaten:
50PLUS zit in een lastige situatie.

 1.  Wat gaat u doen om dit te verbeteren gelet op de uitgangspunten uit de Handreiking integriteit (“ de grondhouding moet in essentie integer zijn en moet betekenis krijgen in het handelen”) ? (11) lees antwoord
 2. Hoe bevordert u straks de bestuurlijke integriteit binnen 50PLUS? (12) lees antwoord
 3. Wat is uw doelstelling voor de komende negen (9) maanden en hoe gaat u deze verwezenlijken? (13) lees antwoord
  Het zittende HB/DB heeft geen aanbeveling voor kandidaat HB-leden gedaan. Tien voorzitters van provinciale afdelingen wél, maar hebben daartoe feitelijk geen mandaat.
 4. Wat vindt u ervan dat u wel/niet op die lijst staat? (14) lees antwoord
 5. Is er een noodzaak om de partij op deze ondemocratische werkwijze op orde te brengen? (15)  lees antwoord

Aan de Kandidaat voorzitters:
Nu er toch lijstjes over de ‘toonbank gaan’ …..Stel dat u gekozen wordt als voorzitter.

 1.  Met wie zou u dan het liefst samenwerken in het Dagelijks Bestuur? En waarom? (21) lees antwoord
 2.  En wie zijn ‘uw’ algemene bestuursleden? En waarom? (22) lees antwoord
 3.  Wat zijn uw eerste punten op de agenda van de eerste HB vergadering? (23) lees antwoord
 4.  Gaat u de kandidatenprocedure voor de Tweede Kamer opnieuw openstellen om zo een aantal BN-ers binnen de partij te halen? (24) lees antwoord

Aan de Kandidaat secretarissen:
De functie van secretaris is heel zwaar en brengt veel werk met zich mee. Zeker als u met alle leden verbinding wilt maken.

 1. Hoe gaat u dat aanpakken? (25)   lees antwoord
 2. Wat zijn uw eerste punten op de agenda van de eerste HB vergadering? (26) lees antwoord

Aan de Kandidaat penningmeesters:
Onze partij staat er qua financiële huishouding de laatste jaren niet goed op.
Zo heeft Follow The Money na uitgebreid onderzoek (bij alle partijen overigens) een aantal onregelmatigheden geconstateerd en die in een artikel genaamd:  ‘Geert Dales zette financieel wanbeleid 50Plus door ’ op 25 april 2020 gepubliceerd. Ook maken zij gewag van het feit, dat het rapport van de Tijdelijke Décharge Commissie kennelijk in de onderste la is verdwenen. En dat dit rapport niet is gedeeld, noch met de leden, noch met het kader.
Ook de minister van Binnenlandse Zaken heeft onlangs een gevoelige tik uitgedeeld door onze partij te dreigen met een boete voor aanhoudend slecht boekhouden.

Aan Kandidaat penningmeester Henk van Elst:

 1. Kent u het bewuste TDC rapport? (27)
 2. Wat vindt u ervan, dat dit rapport dat op verzoek van de ALV tot stand is gekomen, nooit gedeeld is met de ALV? (28)
 3. Gaat u dan alsnog het bewuste TDC rapport bespreken met betrokkenen? (29)

Aan de kandidaat penningmeester Bert Kannegieter:
Uit het artikel van Follow The Money blijkt, dat u bij de stemming in het HB over het delen van het TDC rapport met betrokkenen, het kader en de leden, hebt tegen gestemd. U wilde niet dat er iets met dit rapport werd gedaan.

 1.  Waarom wilde u dat, in opdracht van de leden, gemaakte rapport niet delen?(30)
 2.  Gaat u dat nu alsnog wél doen? (31)
 3.  Zo ja, met wie gaat u het rapport bespreken. (32)
 4.  Zo nee, waarom niet. (33)

Aan de Kandidaat penningmeester Hans Krosse:
Op voordracht van de toenmalige penningmeester werd u toegevoegd als lid van de Tijdelijke Décharge Commissie.

 1.  Wat vindt u ervan, dat het rapport van de TDC nooit is besproken met betrokken en nooit is gedeeld met de ALV? (34)   lees antwoord
 2. Gaat u alsnog met dit rapport aan de slag? (35) lees antwoord

Aan alle kandidaten:
Realiseert u zich dat het opstarten van een geheel nieuw bestuur veel tijd en energie zal vergen, zeker onder de huidige situatie.

6.  Verkeert u in de omstandigheden, dat het tijdsbeslag gecombineerd kan worden met uw overige activiteiten? (16) lees antwoord
7.  Als er portefeuilles verdeeld gaan worden, welk onderwerp heeft dan uw voorkeur? (17) lees antwoord
8.  Heeft u al samenwerking gezocht met de andere kandidaten? (18) lees antwoord
9.  Als u niet in het HB gekozen wordt, maar u wordt gevraagd om een commissie of werkgroep voor uw                     rekening te nemen. Welke zou dat dan zijn ? (19) lees antwoord
10.Heb ik nog vergeten u iets te vragen dat u toch graag te berde wilt brengen ? (20) lees antwoord