Antwoord op vraag 16 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan alle kandidaten:

Realiseert u zich dat het opstarten van een geheel nieuw bestuur veel tijd en energie zal vergen, zeker onder de huidige situatie.

6.  Verkeert u in de omstandigheden, dat het tijdsbeslag gecombineerd kan worden met uw overige activiteiten?


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
Ik heb mijn agenda leeggemaakt om mij helemaal op de komende negen maanden voor 50PLUS te kunnen inzetten. Bij mijn vorige deelname aan het HB, heb ik elke dag gewerkt alsof het de opbouw van mijn eigen zaak betrof. Dat zal nu ook weer noodzakelijk zijn. En daar heb ik rekening mee gehouden.

Marinus Kasteleijn antwoordt:
Die ruimte heb ik en kan ik vrijmaken.

Aad Muller antwoordt:
Als ik tot het Hoofdbestuur kan toetreden dan kan ik dit het met mijn huidige maatschappelijke activiteiten goed combineren. Mijn inzet komt dan hoofdzakelijk te liggen op mijn rol in het Hoofdbestuur.

Henk-Jan Verboom antwoordt:
Ik ben per 1 februari 2019 eervol ontslagen als marine officier. Bij mijn afscheid heb ik nog een beloning mogen ontvangen vanwege mijn werkzaamheden. In de vermelding stond nog specifiek vermeld dat ik een groot gevoel had voor eerlijkheid en openheid.
Ik werk momenteel als burger 19 uur per week parttime bij defensie.
Ik heb voldoende tijd en energie om als bestuurslid van 50PLUS mijn werkzaamheden te kunnen doen.

André van Wanrooij antwoordt:
Zoals in mijn motivering op de website 50pluspartij.nl valt te lezen zal ik alle tijd vrijmaken die benodigd is voor het uitoefenen van de functie van voorzitter.

Eveneens zal ik in Nederland verblijven waar en wanneer de uitvoering en invulling van de functie dit vereist of wenselijk kan worden beschouwd.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK