Disclaimer

Disclaimer

Deze website is een initiatief van betrokken, gemotiveerde 50PLUS leden. De vereniging heeft geen link met deze site en is ook niet verantwoordelijk voor de informatie op deze site.
Alle geplaatste informatie, artikelen, vragen, opmerkingen en wensen zijn afkomstig van de lezers, die via het contactformulier worden aangeleverd.
De redactie houdt zich het recht voor om stukken die ongeschikt (onbeschaafd) zijn te weigeren. Daarover zal altijd gecommuniceerd worden met de aanbieder.

Aan de inhoud van alle webpagina’s van 50PLUS Podium is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 50PLUS Podium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van de 50PLUS Podium bevinden zich links naar externe websites zoals Facebook en Twitter. 50PLUS Podium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website 50PLUS Podium

Linken naar pagina’s van 50PLUS Podium is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat 50PLUS Podium toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is  met als officiële beschrijving 50PLUS Podium Ledencontact.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van 50PLUS Podium en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 50PLUS Podium.