Antwoord op vraag 17 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan alle kandidaten:

Realiseert u zich dat het opstarten van een geheel nieuw bestuur veel tijd en energie zal vergen, zeker onder de huidige situatie.

7.  Als er portefeuilles verdeeld gaan worden, welk onderwerp heeft dan uw voorkeur? 


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
Portefeuille ledencontact, ledenwerving, organiseren van kleine en grote beurzen voor senioren. Opleiding en scouting besturen. Excursies naar de Eerste en Tweede Kamer, excursies Waterschappen. Werkgroepen: 50plussers in beweging.

Marinus Kasteleijn antwoordt:
Partijvernieuwing.

Aad Muller antwoordt:
De onderwerpen van mijn voorkeuren binnen het Hoofdbestuur zijn de campagne voor de TK-verkiezingen en het werken aan een cultuurverandering. Op grond van mijn onderwijskundige ervaring als docent, sectiehoofd en projectleider onderwijs/bedrijfsleven zou ik ook tijd willen besteden aan de inzet van opleidingen voor met name degene met een bestuurlijke rol binnen de partij.

Henk-Jan Verboom antwoordt:
Er is niet echt sprake van portefeuilles. Als deelgebied van mijn interesse naast de functie van Secretaris of Lid van het HB is een goede klachtenregeling op zetten, integriteit en ethiek vraagstukken ontwikkelen. Dit is noodzakelijk gebleken om blamages van eerdere besturen te voorkomen. Duidelijke regels en procedures afspreken en deze handhaven.

André van Wanrooij antwoordt:
Een voorzitter van 50PLUS heeft slechts een reglementaire portefeuille; integriteit.
Met betrekking tot alle overige portefeuilles ondersteunt deze zijn/haar collega bestuurders.
Als oud presidium lid ben ik natuurlijk uitermate geïnteresseerd in onze partijregels en de democratische onvolkomenheden die hierin te vinden zijn.
Deze omissies zou ik graag door een AV laten  opheffen.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK