Antwoord op vraag 15 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan alle kandidaten:

5.  Is er een noodzaak om de partij op deze ondemocratische werkwijze op orde te brengen?


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
Een ondemocratische werkwijze is contraproductief. Iedere kandidaat die beweert, dat hij/zij in harmonie wil samenwerken, maar het tegenovergestelde doet heeft zichzelf feitelijk al gediskwalificeerd.   Degenen, die nu in beslotenheid (achterkamertjespolitiek) trachten met manipulatie hun ‘doelen’ te verwezenlijken, dienen niet het partijbelang.
En nu dat (wederom) zo zichtbaar is voor iedereen (ook weer de media) zal dit mechanisme schadelijk blijken te zijn voor onze partij.

Aad Muller antwoordt:
Er is geen enkele noodzaak om op ondemocratische manier te werken. Met eerlijkheid bereiken we veel meer; ik wil mijn energie, kennis en ervaring binnen het Hoofdbestuur in te zetten voor het bewerkstelligen van een meer open en democratische cultuur binnen alle geledingen. Dit met vooral als doel het bestuurlijk gedoe in de afgelopen jaren te voorkomen.

Joop van Orsouw antwoordt:
Onder mijn leiding duld ik geen ondemocratische werkwijzes.  We gaan als team het goede voorbeeld geven door democratisch en eerlijk beleid in alle geledingen van de partij zeker gebeuren; hard op inhoud, zacht op relatie.

Henk-Jan Verboom antwoordt:
Om de partij op orde te kunnen brengen, dienen de leden ten eerste op 1 augustus een bestuur te kiezen, waarin leden plaats zullen nemen die geen enkele politieke ambitie hebben. Bestuursleden die een ruime ervaring hebben met alle perikelen die binnen de partij hebben plaatsgevonden. Het niet leren van het verleden is geen uitgangspunt voor een goede toekomst.
De zinsnede die ik bij veel medekandidaten hoor: “ we moeten ons alleen focussen op de toekomst”  is een loze kreet. Juist in het verleden zijn vele bestuurders aan de macht geweest, die hun positie als bestuurders hebben misbruikt voor macht en/of geld.
Als dat soort mensen weer gekozen gaat worden, zal de partij nooit verbeteren, nooit volwassen worden en dus nooit overleven.

André van Wanrooij antwoordt:
Het geven van een stemadvies is op zichzelf niet ondemocratisch.
Indien de partij dergelijke stemadviezen middels partijkanalen verspreidt, dan dient er qua verlening van deze ‘service’ géén onderscheid te mogen bestaan tussen (groepen van) leden die zo een stemadvies willen laten verspreiden.
Alle leden dienen gelijkwaardig te worden behandeld zowel in plichten als in rechten.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK