Antwoord op vraag 18 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan alle kandidaten:

Realiseert u zich dat het opstarten van een geheel nieuw bestuur veel tijd en energie zal vergen, zeker onder de huidige situatie.

8.  Heeft u al samenwerking gezocht met de andere kandidaten? 


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
Ja, ik heb met alle kandidaten samenwerking gezocht. Samen met Henk-Jan Verboom heb ik deze website weer opnieuw in stelling gebracht met het doel om alle kandidaten een podium te geven waarop zij zich kunnen presenteren. En om alle leden ruimschoots de gelegenheid te geven om nader kennis te maken met de kandidaten door middel van het stellen van vragen.

Ik vind het belangrijk, dat ieder lid die zich gedurende langere tijd dagelijks, onbezoldigd wil gaan inzetten voor onze partij het gevoel heeft ‘er bij te horen’ en het zou mooi zijn als we met alle kandidaten vooraf hadden kunnen kennismaken. Elk handje hulp zal de komende maanden nodig zijn. En onder de veelal capabele kandidaten zijn behalve HB functies, wellicht ook commissies en werkgroepen te verdelen.

‘Vele handen maken licht werk’.

 

Marinus Kasteleijn antwoordt:
Nee

Aad Muller antwoordt:
Met sommige heb ik inmiddels contact gehad. Als verbinder zal ik binnen het Hoofdbestuur mij blijvend inzetten voor een goede onderlinge samenwerking.

Henk-Jan Verboom antwoordt:
Ik heb persoonlijk diverse andere kandidaten en leden gesproken. Velen maken zicht ook zelfs bij deze verkiezingen grote zorgen. Het zal altijd blijven rommelen binnen de partij als persoonlijke eigenbelangen de boventoon blijven voeren, denk hierbij dat het niet mag gaan om politieke motieven, binnen halen van geld voor bestuurswerkzaamheden of een machtspositie verkrijgen. Vriendjespolitiek is echt uit den BOZE

André van Wanrooij antwoordt:
Nee. Dat zou namelijk een vooruitlopen op de uitslag kunnen inhouden en daarmee een onwenselijke schijn van ‘handjeklap’ kunnen opwekken.

Wel ken ik veel van de kandidaten vanuit de verschillende functies die ik binnen de partij heb mogen vervullen en enkele van hen hebben mij gecontracteerd voor bijvoorbeeld adviezen aangaande reglementen en procedures.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK