Antwoord op vraag 25 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan de kandidaat secretarissen:

De functie van secretaris is heel zwaar en brengt veel werk met zich mee. Zeker als u met alle leden verbinding wilt maken.

  1. Hoe gaat u dat aanpakken?

Reactie van Henk-Jan Verboom:
Als secretaris zijn er vele werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de vereniging te kunnen besturen. Je moet een verbindende kracht zijn in het bestuur. Transparantie is essentieel, alle bestuursleden hebben evenveel rechten en plichten. Een bestuur waar alleen de voorzitter, penningmeester en secretaris de dienst uit maken gaat niet werken. Dit soort besturen heeft de partij 50PLUS in het verleden veel schade berokkend. Daar plukken we nu de wrange vruchten van.