Antwoord op vraag 35 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan de Kandidaat penningmeester Hans Krosse:
Op voordracht van de toenmalige penningmeester werd u toegevoegd als lid van de Tijdelijke Décharge Commissie.

2. Gaat u alsnog met dit rapport (rapport van de TDC) aan de slag?

Hans Krosse antwoordt:
Dit rapport is een belangrijke vindplaats voor zaken, die in het verleden niet goed zijn gegaan.
En kan als geen ander rapport gehanteerd worden, om deze “onvolkomenheden” met spoed aan te pakken, zoals u heel goed aanvoelt.

Zoals in antwoord op andere vragen verwoord probeer ik te komen tot plan van aanpak op grond van gesprekken met allen die ook bij deze rapportage betrokken zijn geweest.  Waaronder in de eerste plaats de toenmalige penningmeester, de heer Gerard van Hooft.
Voor beide heren heb ik een enorme waardering.
Wat er overigens ook toe geleid heeft dat ik hen regelmatig heb geraadpleegd.

Een ieder die het rapport van de TDC wil inzien, kan dit digitaal toegezonden krijgen.

Ik ga kortom graag alsnog met dit rapport aan de slag ! U kunt mij bereiken via het contactformulier op deze site.

 

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK