Antwoord op vraag 21 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan de kandidaat voorzitters:
Nu er toch lijstjes over de ‘toonbank gaan’ …..Stel dat u gekozen wordt als voorzitter.

  1.  Met wie zou u dan het liefst samenwerken in het Dagelijks Bestuur? En waarom?

 


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
Als voorzitter zou ik in het Dagelijks Bestuur willen samenwerken met: Henk-Jan Verboom als secretaris  vanwege zijn ervaring als HB lid, kennis van zaken, analytisch denkvermogen, vooruit kunnen plannen, strategisch inzicht, kennis van de geschiedenis van de vereniging, verdienstelijke bijdragen aan de vorige besturen. Zijn onkreukbaarheid, ronduit voor zijn mening durven uit te komen. En bovenal prettig om mee samen te werken. (Zie zijn profiel).
Hans Krosse
  als penningmeester  vanwege zijn medewerking aan het gedegen rapport van de Tijdelijke Décharge Commissie. Zijn kennis van zaken (zie zijn profiel op deze website), zijn eerlijkheid, zijn vermogen om zijn kennis over te brengen op de provinciale penningmeesters. Zijn wil en kunde om onze partij middels een ordentelijke boekhouding te verlossen van de aanduidingen zoals geschreven in het artikel van Follow The Money. En ons weerbaar te maken tegen de dreiging van de minister van Binnenlandse Zaken.
Willen we de komende maanden als partij overleven, dan zal vooral de financiële huishouding tip top in orde moeten zijn.
Hans is bovendien een aimabel mens, echter een bijtertje als hij onrecht bespeurt. Hij laat zich niet in het ootje nemen!

Joop van Orsouw antwoordt:
Ik kan en wil met iedereen samenwerken, die het goed voorheeft met de partij. Ik heb met niemand ruzie en geen slechte ervaringen met welke kandidaat dan ook.

Nico de Vos antwoordt:
Mijn voorkeur voor DB zal zijn: Adriana Hernández als secretaris. Zij heeft zich gedurende vele jaren laten gelden als een zeer integer lid en heeft veel vertrouwen binnen de partij. Ook is zij een van de leden die weten waar 50PLUS voor staat en zich altijd en met respect uitgesproken. Door haar ervaring is zij de juiste persoon die de functie van secretaris uit kan gaan voeren. Maar vooral omdat zij een eigen mening heeft en de anderen in het bestuur beter kan maken.

Het zelfde geldt voor Hans Krosse als penningmeester. Deze man heeft zijn sporen op financieel en organisatorisch vlak meer dan verdiend. Hij kan, samen met Gerard van Hooft, de financiële handel en wandel weer in goede banen leiden en de piketpalen slaan voor een gedegen financieel beleid.

Samen met de algemene leden kunnen zij van 50PLUS weer de partij maken die het behoort te zijn. Want het is niet alleen het DB, maar de ploeg die aantreedt. Samen moeten we het gaan klaren. Ik zal daarbij de olieman moeten zijn die zorgt dat alles soepel verloopt. De andere leden moeten echter door hun optreden, kennis en kunde uw vertrouwen winnen. Ik ben er voor de volle 100% van overtuigt dat dit met mijn team gaat lukken.

 

André van Wanrooij antwoordt:
Een voorzitter moet geacht worden met alle stromingen binnen de partij om te kunnen gaan en deze tot consensus te bewegen.

Ik heb dan ook geen voorkeuren en verwelkom een veelvoud van meningen en ideeën in een HB omdat alleen dat tunnelvisie voorkomt en een goede besluitvorming helpt tot stand komen.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK