Antwoord op vraag 23 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan de kandidaat voorzitters:

Nu er toch lijstjes over de ‘toonbank gaan’ …..Stel dat u gekozen wordt als voorzitter.

3. Wat zijn uw eerste punten op de agenda van de eerste HB vergadering? 


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
De agenda van de eerste HB vergadering :
Vooraf vragenlijst naar alle HB leden om nader kennis te maken met elkaar.
Vooraf een brief en vragenlijst naar alle kandidaten, die niet zijn gekozen maar zich wel bereid hebben getoond om mee te werken aan wederopbouw.

De agenda zal ik in overleg met de secretaris en penningmeester maken en direct mailen ter voorbereiding van de vergadering aan de nieuw gekozen HB leden.
Conceptagenda in een  brief naar alle HB leden toesturen en vragen om eventuele aanvullingen.

Agenda:

 1.  Conceptbrief maken voor alle leden om zo goed mogelijk te vertellen wat er de afgelopen maanden is misgegaan en hoe we dat gaan aanpakken. Door secretaris.
  Daarbij een beknopte vragenlijst om de leden beter te leren kennen. In die vragenlijst mogelijkheid bieden tot verdieping van de vragen.
 2. Financiële huishouding bespreken, toelichting penningmeester.
  Taakverdeling, portefeuilles
  Wenselijke commissies en werkgroepen (zie rubriek werkgroepen)
  Doornemen van de kandidaten TK
  Openstellen procedure voor lijsttrekker
  Voorstel: Jan Nagel als erevoorzitter betrekken voor de politieke tak. Visie van Jan Nagel
  Visie van Robert Gielisse aftredend wrnd secretaris om zijn beleidsplannen toe te lichten.

Joop van Orsouw antwoordt:
Teamvorming, situatie van de partij op dit moment inclusief financieel jaarverslag, voorbereiding verkiezingen, taakverdeling met heldere afspraken.


Nico de Vos antwoordt:
De eerste HB vergadering zal voornamelijk gaan over de verdeling van verantwoordelijkheden maar ook punten bevatten die gaan over o.a.:

 • Verkiezingen 2021
 • Herstel vertrouwen van de leden
 • Geen heksenjacht ontketenen richting leden
 • Gelijkwaardigheid van leden
 • Kweken van een gevoel van saamhorigheid

André van Wanrooij antwoordt:

 • Kennismaken
 • Overdracht van oud-HB
 • Verkiezingscommissies
 • Openstellen lijsttrekkersverkiezing en overige noodzakelijke procedures
 • Financiën
 • WVTTK

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK