Antwoord op vraag 19 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan alle kandidaten:

Realiseert u zich dat het opstarten van een geheel nieuw bestuur veel tijd en energie zal vergen, zeker onder de huidige situatie.

9.  Als u niet in het HB gekozen wordt, maar u wordt gevraagd om een commissie of werkgroep voor uw                     rekening te nemen. Welke zou dat dan zijn ?


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
Werkgroep: Opleidingen past goed bij mij. Omdat ik beroepsmatig ook jarenlang mensen heb opgeleid. Ook werkgroep ; Wandelen (50PLUS in beweging) Onderzoekscommissie met als doel diverse zaken te evalueren.

Marinus Kasteleijn antwoordt:
Partijvernieuwing.

Aad Muller antwoordt:
Als ik niet in het Hoofdbestuur wordt gekozen, dan is het mijn voornemen mij verder te richten op een andere en actuele maatschappelijke activiteit. Deze activiteit betreft het oprichten van een Gebiedscoöperatie voor een duurzame leefomgeving.

Henk-Jan Verboom antwoordt:
Integriteitsvraagstukken en behandelen van klachten, vragen en opmerkingen.

André van Wanrooij antwoordt:
Zoals in mijn motivering op de website 50pluspartij.nl valt te lezen ben ik dienstbaar aan de partij voor eenwelke rol waarvan bestuur en/of fracties mijn kennis en kunde wensen in te zetten.

Gezien mijn brede interesse en ervaring in politiek, en de daaraan verbonden organisatiestructuren zoals kiesverenigingen, heb ik geen specifieke voorkeuren.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK