Antwoord op vraag 20 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan alle kandidaten:

Realiseert u zich dat het opstarten van een geheel nieuw bestuur veel tijd en energie zal vergen, zeker onder de huidige situatie.

10. Heb ik nog vergeten u iets te vragen dat u toch graag te berde wilt brengen ? 


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:

“Gaan jullie met deze website door of stopt die weer na de HB verkiezing” is ons gevraagd.

We gaan zeker door met de website 50PLUS PODIUM.
Er hebben zich inmiddels twee mensen voor de redactie aangemeld. Ook iemand voor de Financiële Commissie. En we ontvangen nog steeds veel kopij. Echter de focus ligt nu op de bestuursverkiezing.

Misschien zijn er onder de deelnemers aan onze eerste landelijke digitale vergadering, leden die het leuk vinden om hun persoonlijke ervaring met anderen te delen door die aan ons door te sturen.

 

Marinus Kasteleijn antwoordt:
Wat is volgens u de reden van het steeds weer terugkerende problemen bij 50PLUS?Antwoord: Het onvoldoende aangepaste huishoudelijk reglement en statuten. Geniet in gezondheid van elke dag in harmonie.

Aad Muller antwoordt:
Ik roep hierbij de betrokken voorzitters van de provinciale afdelingen op om het stemadvies zo snel mogelijk in te trekken teneinde te bereiken dat alle kandidaten voor het Hoofdbestuur een faire/gelijke kans krijgen om daarvoor in aanmerking te komen.

Henk-Jan Verboom antwoordt:
Dat 50PLUS al jaren niet voldoet aan de ANBI regels is mij bekend. Tijdens het penningmeesterschap van de heer Cornet hebben een drietal toenmalige bestuursleden dit reeds aangekaart. Helaas heeft dit destijds niet geleid tot verbeteringen binnen de bestuurscultuur van de partij.
Tijdens de periode Dales zijn geheel geen verbeteringen doorgevoerd. Is met het betalen van de plaatsvervangend penningmeester de situatie er niet beter op geworden. In het artikel van Follow The Money wordt een duidelijke beschrijving gegeven van de financiële wanorde binnen de partij.
Een uitgebreide financiële terugblik zal moeten plaatsvinden waarbij alle onrechtmatigheden  worden gecorrigeerd, zodat de minister geen aanleiding ziet 50PLUS een bestuurlijke boete op te leggen. Personen die verantwoordelijk waren dienen aansprakelijk te worden gesteld. Natuurlijk ben ik geen penningmeester binnen de partij maar dergelijk voorstellen van de nieuw te kiezen penningmeester zal ik zeker steunen.

Waarbij het voor het voort bestaan van 50PLUS te hopen is, dat de leden zo verstandig zijn om te kiezen voor Hans Krosse.

André van Wanrooij antwoordt:
Tegenwoordig is onze democratie en dus ook onze partij meer een verdienmodel voor goedgebekte hoogopgeleiden geworden, dan een instrument om de belangen van kiezers te behartigen.
De perikelen van de laatste maanden laten duidelijk zien, dat niet de belangen van onze achterban voorop hebben gestaan bij de keuzes van onze voormalige ‘kopstukken’.

Standpunten en partij als middel voor het doel; de zetel, in plaats middels standpunten en campagne steun voor een zetel vergaren voor het doel van uitdragen en behartigen van standpunten en kiezersbelangen.
Al liggen beide benaderingen heel dicht bij elkaar, in hun diepste essentie verschillen ze enorm; de zuiverheid en integriteit van politiek handelen.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK