Antwoord op vraag 22 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan de kandidaat voorzitters:

Nu er toch lijstjes over de ‘toonbank gaan’ …..Stel dat u gekozen wordt als voorzitter.

2.  En wie zijn ‘uw’ algemene bestuursleden? En waarom?


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
Voor de Algemene Bestuursleden heb ik geen specifieke voorkeur. Gezien de precaire situatie zou het wenselijk zijn, dat in ieder geval de kandidaten met HB ervaring weer in het bestuur komen. Zij weten als geen ander, wat er nu gedaan moet worden om de organisatie adequaat op orde te krijgen. Verder prefereer ik om met kandidaten, die open zijn, democratie in praktijk brengen, zich bereid tonen om de vragen van onze leden naar eer en geweten te beantwoorden (zie Doe hier uw zegje) te werken. En mails beantwoorden.

Joop van Orsouw antwoordt:
Ik kan en wil met iedereen samenwerken, die het goed voorheeft met de partij. Ik heb met niemand ruzie en geen slechte ervaringen met welke kandidaat dan ook.

André van Wanrooij antwoordt:
Een voorzitter moet geacht worden met alle stromingen binnen de partij om te kunnen gaan en deze tot consensus te bewegen.

Ik heb dan ook geen voorkeuren en verwelkom een veelvoud van meningen en ideeën in een HB omdat alleen dat tunnelvisie voorkomt en een goede besluitvorming helpt tot stand komen.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK