Antwoord op vraag 12 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan Alle kandidaten:
50PLUS zit in een lastige situatie.

2. Hoe bevordert u straks de bestuurlijke integriteit binnen 50PLUS?


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
Door gezamenlijk nog eens goed notie te nemen van de integriteitsregels en vooral alle kaderleden aan te moedigen het goede voorbeeld te geven.

Marinus Kastelijn antwoordt:
Openheid van de besluitvorming is de enige mogelijkheid om als HB integer te besluiten.

Aad Muller antwoordt:
Als manager/projectleider bij een complexe organisatie en als voorzitter van de Ondernemersraad van de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCenW heb ik veel ervaring opgedaan met cultuurveranderingen. Deze ervaring kan ik als lid van het Hoofdbestuur inzetten om een meer open cultuur binnen de partij tot stand te brengen.

Joop van Orsouw antwoordt:
Ik zal daar als voorzitter op toezien en zonodig hard optreden.

Henk-Jan Verboom antwoordt:
Bestuurlijke integriteit is het uitgangspunt van goed besturen. Het is te hopen dat het nieuwe bestuur nu een weg van bestuurlijke vernieuwing durft in te slaan. Helaas valt mij op dat op de voorkeurslijst van de Adviesraad weinig vernieuwers worden gepromoot. Of dit de bestuurlijke integriteit zal bevorderen heb ik zo mijn twijfels over. Als eervol ontslagen marine officier kan ik u mededelen dat ethiek en integriteit bij mij hoog in het vaandel staan. Ik zal daar altijd voor strijden. Dit heeft mij in het verleden meerdere keren genoodzaakt de discussie met overige medebestuurders aan te gaan. Helaas is gebleken dat niet alle bestuurders ethiek, integriteit, eerlijkheid en openheid als belangrijk zien.

André van Wanrooij antwoordt:
Door (eindelijk) uitvoering te geven aan de in 2017 door de AV aangenomen motie Meijer.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK