Antwoord op vraag 14 ‘doe hier uw zegje’

Aad Murk vraagt aan alle kandidaten:
50PLUS zit in een lastige situatie.

Het zittende HB/DB heeft geen aanbeveling voor kandidaat HB-leden gedaan. Tien voorzitters van provinciale afdelingen wél, maar hebben daartoe feitelijk geen mandaat.

4. Wat vindt u ervan dat u wel/niet op die lijst staat? 


Antwoorden:

Helena Bosch antwoordt:
Omdat ik weet hoe het stemadvies en de lijst tot stand is gekomen en wat de (politieke)  motivatie is om bepaalde kandidaten er op te zetten, ben ik blij dat ik niet op de lijst sta.

Aad Muller antwoordt:
Voor zo’n belangrijke aangelegenheid als de verkiezing van het Hoofdbestuur waar het ook gaat om belangen van leden hadden in mijn ogen vooraf de partijleden moeten worden geraadpleegd. Zonder mandaat voor de betrokken voorzitters vind ik het stemadvies verwerpelijk.

Ik zie verder het gegeven stemadvies als een ondemocratisch handeling en een ongelijke behandeling van  de kandidaten, die niet op het advies staan.

Joop van Orsouw antwoordt:
De aanbevelingen zijn gedaan door een aantal leden van de AR zonder de kandidaten te hebben gesproken of ze te kennen. Zeer ongewenst en onbehoorlijk. Dit riekt sterk naar vriendjespolitiek en daar moeten we juist vanaf.

Henk-Jan Verboom antwoordt:
Ik wil niet op een lijst staan (zogenaamd stemadvies) die tegen de afspraken met HB, en op een ondemocratische wijze (met dubieuze motieven) tot stand is gekomen. En zeker niet als daar namen op staan, van lieden die zich in hun vorige 50PLUS functies schuldig hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. Had  ‘men’ mij wel op die lijst gezet, dan had ik daartegen onmiddellijk protest aangetekend, omdat zulks volkomen tegen mijn gevoel voor ethiek, integriteit en democratie in gaat. Tevens vind ik het een schoffering naar alle andere 19 kandidaten, die op deze wijze buitengesloten worden.

Het is betreurenswaardig dat 10 AR leden zich meent macht te  kunnen toe-eigenen, macht misbruiken, dus juist precies datgene doen wat zij de aftredende voorzitter G. Dales (terecht) hebben verweten. Als zij destijds in 2018 het lef hadden gehad om op correcte manier (volgens Staten en HHR) het functioneren van de heer Dales ter discussie te stellen, was deze situatie nù in 2020 te voorkomen geweest. Hadden we rustig een sterk (en vooral eerlijk) bestuur kunnen opbouwen en hadden we nu veel beter in de peilingen gestaan. Nee toen moesten een drietal eerlijke, kritische hardwerkende bestuursleden worden weggestemd, omdat zij het discutabele financiële beleid niet wensten te ondersteunen. Niet in wilden stemmen met onrechtmatige prakrijken. (Zie notulen HB vergaderingen van oktober en november 2018)

Zoals vermeld staat in het artikel van Follow The Money zijn de eerlijke mensen er uit gepest.
Het advies van de tien (10) voorzitters en alle Kamerleden neigt naar vriendjes politiek, er staan een aantal personen op deze lijst waarbij het ontbreekt aan kennis, ervaring en attitude. Dit zal de partij niet echt verder brengen, laat staan vernieuwen.

 

André van Wanrooij antwoordt:
Het staat ieder lid vrij om diens steun uit te spreken voor een welke kandidaat ook.

Wel heb ik richting het huidige demissionaire HB mijn bezwaren geuit tegen het laten gebruiken van partijkanalen door deze leden aangezien andere leden géén mogelijkheid is/werd geboden hier óók gebruik van te maken.

NAAR ALLE VRAGEN AAD MURK