Maak gebruik van uw stemrecht

Op zaterdag 3 oktober vanaf 10.00 uur vindt er weer een tussentijdse ledenvergadering plaats. Zoals u inmiddels hebt gelezen kunnen we door de Corona situatie nog steeds niet fysiek met een grote groep leden bij elkaar komen. Daarom ook ditmaal de mogelijkheid aan u om digitaal vanuit uw huis
met uw pc, laptop, i pad of telefoon deel te nemen aan deze uiterst belangrijke vergadering. Uiterst belangrijk omdat we nu de kans krijgen om te stemmen op onze nieuwe lijsttrekker. Het hoofdbestuur heeft unaniem besloten dat Liane den Haan de beste is om onze partij te gaan leiden. Op onze ledenwebsite stellen we u haar graag nader voor.  Klik hier of kijk bij de rubriek LIJSTTREKKERSVERKIEZING/  Kandidaat lijsttrekkers.

Inmiddels heeft zij kennis gemaakt met actieve 50PLUS leden in Tilburg. En op vrijdagavond 18 september organiseert het afdelingsbestuur van Brabant in Rosmalen een politiek café om persoonlijk met Liane den Haan van gedachten te wisselen. Klik hier of kijk bij de rubriek LIJSTREKKERSVERKIEZING/ Liane den Haan in 50PLUS-café Noord-Brabant.  Daar zijn ook leden uit andere provincies welkom.

Ook in Zuid Holland heeft het bestuur een mogelijkheid gecreëerd om
met Liane den Haan kennis te maken en wel op woensdagavond 23 september in Zoetermeer.
Informatie bij de secretaris van de afdeling Ton Lammertink, secretaris@50pluszuidholland.nl

Als u niet in de gelegenheid bent, om één van de kennismakingsavonden te bezoeken, dan kunt u ook via deze website uw vraag aan haar stellen. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contactformulier.
Op beide avonden zullen ook redactieleden van ons leden podium aanwezig zijn en daarvan verslag doen op deze website.

Verder kiezen we 3 oktober ook de voorzitter van de commissie kandidaatstelling Tweede Kamer, de voorzitter van het verkiezingsprogramma en leden voor de Commissie van Beroep.
Geef u op tijd op om deel te nemen aan de extra ledenvergadering. Laat uw stem meetellen!