Doe hier uw zegje -archief-

Fi Odyle P. , Maastricht (Limburg)
gepensioneerd belastinginspecteur                                                                                   3 augustus 2020
Vraagt aan Hans Krosse:
Geachte heer Krosse,
Ik heb met aandacht uw profielschets en complete c.v. en staat van dienst gelezen en had graag uw speech bij uw presentatie gehoord. Maar er ging iets mis met het geluid. Mij leek u de beste kandidaat, zeker voor deze periode.   Ik heb me ook verdiept in uw opponenten en zag dat daar een en ander niet geheel correct was gegaan. Toch verkreeg u zo weinig stemmen. Bent u misschien te doortastend als penningmeester. Ik heb ook het gehele artikel van Follow The Money gelezen. Vanuit mijn vakgebied heel interessant. Ik zou graag van u het rapport van de Tijdelijke Décharge Commissie willen ontvangen. Kunt u mij dat doen toekomen?  De redactie beschikt over mijn adres.  Zien we u hopelijk terug als lid van de Financiële Commissie?  Of over negen maanden bij de nieuwe bestuursverkiezing? Ik hoop wel, dat u lid blijft bij onze partij.
Met vriendelijke groet, Fi Odyle

Henk Kuilder,  Den Haag (Zuid Holland)                                                                  3 augustus 2020
Vraagt aan Helena Bosch:
Beste Helena ,
Als deelnemer aan het web seminar, waarin het nieuwe hoofdbestuur werd gekozen, zou ik graag van u vernemen waarom u -voor mij geheel onverwacht- uw kandidatuur voor zowel het voorzitterschap van het Hoofdbestuur van 50PLUS als voor Algemeen lid van het Hoofdbestuur hebt ingetrokken.
Ook zou ik graag van u vernemen, waarom u geen verklaring heeft afgelegd waarom u uw kandidaturen heeft ingetrokken.
Met vriendelijke groet,
Henk Kuilder

Bertus Westland, Amsterdam
31 juli 2020
Vraagt aan Jan Nagel:
Ja, beste Jan waarom sta jij niet op deze informatieve website? Waarom wil jij geen vragen van de leden beantwoorden?
Vriendelijke groet van Bertus Westland

Aad Muller
30 juli 2020

Tegengeluid over het stemadvies
Enige tijd geleden hebben 10 van de 12 voorzitters van de provinciale afdelingen onder de paraplu van de Adviesraad (AR) d.m.v. een stemadvies aangegeven welke kandidaten zij het meest geschikt achten voor het nieuwe hoofdbestuur (HB). Hoewel ik ervan uit ga dat dit met de beste bedoelingen is gedaan zijn er ernstige kanttekeningen bij de plaatsen. Nader toegelicht: Lees meer….


A.J. Okkinga (ex-lid, Zuid Holland)
30 juli 2020

Vraagt aan Jan Nagel:
Waarom staat u niet met uw profiel op uw pagina van de ledencontactwebsite?

Juist omdat u meent, dat u de enige bent, die de partij uit het slop kan halen, had ik het interessant gevonden om meer van u te weten te komen. En van uw plannen. (59)*

Vraagt aan Peter Schut (kandidaat secretaris):
Waarom staat u niet met uw profiel op uw pagina van de ledencontactwebsite? (59)*

Vraagt aan Henk van Elst (kandidaat penningmeester):
Waarom staat u niet met uw profiel op uw pagina van de ledencontactwebsite? (59)*  lees antwoord


Fi Odyle P. , Maastricht (Limburg)
Gepensioneerd belastinginspecteur
29 juli 2020

Beste 50plussers,

Vandaag nog de laatste kans u in te schrijven voor de digitale ALV a.s. zaterdag 1 augustus 2020. Doe mee, stem mee.

Stem verstandig en luister niet naar zogenaamde Stemadviezen. Die stemadviezen waar zèlfs onze Kamerleden (democratische (?) volksvertegenwoordigers zich voor lenen (ongehoord!) zijn ingegeven door belangen van enkele leden, die denken als ‘mijn vriendje A, vriendje B, en vriendinnetje C in het bestuur komen, krijg ik zeker een plek hoog op de kieslijst voor de Tweede Kamer verkiezingen. Hoe niet chique, hoe sneu. Niet doen, trap er niet in.

Stem op integere, eerlijke kandidaten, die antwoord geven op vragen van leden (zie op deze website 50PLUS Podium) Vooral de vragen en antwoorden (geen antwoord = ook een antwoord = respectloos omgaan met leden) bekijken van Aad Murk. Dat werkt als een Kieswijzer. Dank Aad, hoop je in betere tijden te ontmoeten.

In ieder geval van heel groot belang dat we financieel op orde komen. Dat we ons zo rap mogelijk verlossen van een zwarte stempel.  Dat kan maar één man en dat is de nauwkeurige, integere Hans Krosse, die precies weet waar de manco’s zijn.

Ik heb me al opgegeven als kandidaat lid voor de Financiële Commissie.


Albert Huizeling (provincie Groningen)
29 juli 2020

Geachte leden.

Er is een digitale ledenvergadering vanuit het hoofdbestuur georganiseerd.

Vanuit de voorzitters van bepaalde Provinciale afdelingen is een stemadvies gegeven.

Dit vind ik persoonlijk ongepast want denk na door wie is alle onrust begonnen. In peilingen zijn wij enorm gezakt. Als wij gezamenlijk als 50PLUS vooruit willen gaan zullen alle plooien gladgestreken moeten worden. Zelf heb ik het financiële onderzocht met een kennis. Met de zelfde conclusie als het ministerie, dat de boekhouding niet op orde is welk ik gemeld heb bij mensen binnen 50PLUS. Geldstromen dienen gecheckt te worden! Zelf ben ik een gewoon lid zonder enige functie. Maar door mijn verleden in verenigingen veel mee gemaak en ook onrust.

Succes en tot ziens


Frits Colnot
voormalig lid hoofdbestuur 50PLUS met portefeuilles het Noorden des Lands en coördinatie deelname 50PLUS aan de waterschapsverkiezingen 2015
28 juli 2020

Vraagt aan Joop van Orsouw:

Wetend dat je veel voelhorens in allerlei gremia hebt, Joop, en dat zulks ook aanbevelenswaardig kan zijn voor het met succes voorzitten van 50PLUS vraag ik je toch: hoe denk je het voorzitterschap te kunnen combineren met het wethouderschap van een flinke gemeente?

Hartelijke groet, Frits Colnot, voormalig lid hoofdbestuur 50PLUS met portefeuilles het Noorden des Lands en coördinatie deelname 50PLUS aan de waterschapsverkiezingen 2015

Hartelijke groet, Frits Colnot (58)  lees antwoord


Franc Gerritsen (Bilthoven)
Voormalig secretaris van de provinciale afdeling Utrecht
24 juli 2020

Vraagt aan Hans Cornet:

Beste heer Cornet,

Ik ben in mei 2017 door de leden van de provincie Utrecht gekozen als secretaris van het afdelingsbestuur.

Tot mijn verbazing verdween in begin juni 2017 onze boekhouding en ons kasgeld van ca 6800 euro. Wij hadden zoveel in kas omdat we een zuinige penningmeester hadden, die uit clubliefde heel veel uit zijn eigen zak betaalde, zodat wij een mooie pot zouden hebben om campagne te voeren voor de GR verkiezingen in diverse gemeenten van onze provincie.

Overigens werd onze ambitie en inspanning om mee te doen door het toenmalige DB gefrustreerd ofwel tegengewerkt. Ook daar nooit plausibele reden voor gekregen. Wel geleid tot onenigheid in ons afdelingsbestuur met alle vervelende gevolgen van dien.

Herhaaldelijk  (zeker driemaal) hebben wij u gevraagd waarom u onze (overigens keurige) boekhouding en het kasgeld had ingenomen. Echter u beantwoordde onze vragen niet. En wij hebben ook de boekhouding niet terug gekregen.

Nu vraag ik u om alsnog antwoord te geven op de vraag waarom u destijds het kasgeld en de boekhouding meende te moeten innemen. En waarom heeft u op onze netjes gestelde vragen geen antwoord gegeven. (36)

Ik zie uw reactie graag tegemoet.


Aad Murk  (Haarlem)
Onlangs opnieuw lid geworden van 50PLUS
23 juli 2020

In 2018 was ik getuige van de dictatoriale voorzitter, die weigerde om fatsoenlijk antwoord te geven op mijn vragen, die ik als bezorgd zeer betrokken lid aan hem stelde.
De onrechtmatig gehouden extra vergadering eind november 2018 waarbij onder valse beschuldigingen een aantal bekwame HB leden door hem te kijk werden gezet, was voor mij aanleiding om per direct mijn lidmaatschap op te zeggen.
Nu die voorzitter weg is, ben ik opnieuw lid geworden.
Ik vertrouw er op, dat ik nu wel vrij ben om mijn mening te geven en vragen kan stellen. En dat die vragen dan ook zullen worden beantwoord door degenen die zich nu kandidaat stellen.
Immers allen beweren in hun motivatie dat zij samen willen werken en verbinding tot stand willen brengen.

Dus hierbij mijn vragen.


Roelof Jan Mulder (Engelen)
Voorzitter van de provinciale afdeling N.Brabant
 22 juli 2020

Beste allen,

Op 17 juli heb ik, na ontvangst van het stemadvies van de tien (10) voorzitters, aangevuld met de Eerste en Tweede Kamerfractie, aan de secretaris van het HB het volgende gemaild:

“ Beste Robert,

Als dit niet het stemadvies is van jullie DB, maar toch van de Adviesraad etc. dan vind ik, dat er een schrijven van jullie uit moet gaan, dat dit géén officieel advies van het HB/DB is. Het ziet er ook niet erg officieel uit.

Hoe komen ze eigenlijk aan de mailadressen van alle leden?

Ik zal in het stuk, dat over onze kandidaten (Brabant) op onze website komt, melding maken van dit verhaal en het afserveren.”

Is inmiddels gebeurd. Ik had in de Adviesraad overigens al hevig bezwaar gemaakt tegen dit stemadvies en er dus ook niet aan meegewerkt.

Op het mailtje heb ik nooit antwoord gehad.

Met collegiale groet,
Roelof Jan Mulder, voorzitter 50PLUS Brabant


N.N.  (Midden Nederland) (naam bekend bij de redactie)
Betrokken alert lid, deelnemer alle ALV’s
22 juli 2020

Vraagt aan Bert Kannegieter (kandidaat penningmeester):

Hieronder een samenvatting van zeven vragen voor Bert Kannegieter, die als Algemeen HB lid gekozen werd op de ALV van 26 mei 2018, vanaf oktober 2018 tot heden waarnemend penningmeester en vanaf mei 2020 waarnemend voorzitter is.

  1.  Vraagtekens bij declaraties van de afgetreden voorzitter afwijkend van de regels.
  2.  Vragen over nieuw declaratieprotocol.
  3.  Vragen over dreiging (23 juni 2020) met bestuurlijke boetes door minister van Binnenlandse Zaken omdat de boekhouding van 2017 en van 2018 niet op orde was.
  4. Vragen over het rapport van de Tijdelijke Décharge Commissie.
  5. Vraag over de ANBI status.
  6. Vraag over actueel beleidsplan
  7. Vraag over de concept begroting van 2020

Deze vragen staan uitvoeriger beschreven op de pagina van de kandidaat. Zie Kandidaten Penningmeester, Bert Kannegieter.

Aan Hans Cornet:
Omdat een deel van de vragen ook betrekking hebben op de penningmeester, die verantwoordelijk was voor de boekhouding van 2017 staan ook bij hem relevante vragen. Zie Kandidaat Algemeen bestuur Hans Cornet.


Addick Okkinga, Nieuwkoop
ex 50PLUS lid
22 juli 2020

Wat een goed idee om met deze website de leden met elkaar in contact te brengen. Ik heb mijn lidmaatschap in december 2018 opgezegd, omdat ik de handelswijze van de toenmalige voorzitter Geert Dales onbehoorlijk vond. Na het tribunaal waarin hij zich van drie integere bestuursleden met onjuiste, smadelijke en lasterlijke aantijgingen trachtte te ontdoen, vond ik het welletjes. Net als vele leden heb ik toen gezegd, dat ik pas weer lid wordt als Dales weg is. Nu wacht ik even af wat voor nieuw HB wordt gekozen.


Jeanette de Caluwé
50PLUS lid nr. 173
22 juli 2020

Aan: Iedereen die zich aangemeld heeft voor het HB,
Ik hoop dat het toekomstige HB elkaar de ruimte geeft, dat iedereen op zijn eigen manier zijn/haar taken kan uitvoeren die hij/zij op zich heeft genomen en niet gelijk commentaar te hebben op elkaar of weer groepjes gaan vormen.
Ieder mens reageert anders op zijn eigen manier.
Ieder mens is namelijk nog steeds uniek!

Veel succes voor het toekomstige HB.


Franc Gerritsen (Bilthoven)
voormalig bestuurslid van de provinciale afdeling Utrecht
12 juli 2020

Is onlangs weer lid geworden en doet hierbij ‘zijn zegje’ met de volgende opmerkingen en vragen:

Aan Helena Bosch en Henk-Jan Verboom:
Wat een geweldig initiatief deze website door en voor 50PLUS leden. Dat is iets waar we nu al jaren geleden om gevraagd hebben. Hoe weten de leden van het bestaan van deze site? Ik wil ook wel meedoen in de beoogde werkgroep ‘ Zorg’. (2)   lees antwoord

Aan Nico de Vos:
Naar verluidt heeft u tot half 2016 de opleidingen voor 50PLUS naar ieders tevredenheid verzorgd. Helaas ben ik pas in 2017 lid geworden en nu weer sinds kort lid. Gaat u direct weer starten met opleidingen en scouten?(3) lees antwoord

Aan André van Wanrooij:
U woont op de Canarische eilanden. Het voorzitterschap onder de huidige omstandigheden is een complete dagtaak. Hoe gaat u dat doen? (4) lees antwoord

Anton van den Heuvel:
U bent docent geweest. Gaat u ook helpen bij de zo noodzakelijke opleidingen binnen onze partij? (5)   lees antwoord

Aan kandidaat penningmeester Hans Krosse:
Samenwerken is uw motto. Dat klinkt goed en is hoognodig bij onze partij. Gezien uw brede maatschappelijke staat van dienst en uw brede ervaring en kennis van zaken van onze partij lijkt mij dat u de beste kandidaat bent om een ordentelijke, eerlijke boekhouding te voeren. Wat  is het eerste dat u zou doen als we u kiezen als landelijk penningmeester?(6) lees antwoord

Aan Jack Kardolus:
U wilt de regiecontacten onderhouden om te vernemen wat er leeft onder de leden. Hoe gaat u dat aanpakken?
En hoe gaat u talenten vinden en begeleiden? (7) lees antwoord

Aan Marinus Kasteleijn:
U bent voor een toetsingscommissie, die met de gekozen HB leden tijdens hun zittingsperiode functioneringsgesprekken zal houden. Dat lijkt me een uitstekend idee.
Maar belangrijk is ook om alsnog te toetsen bij alle tien vorige HB leden hoe zij gefunctioneerd hebben en waarom zij node moesten vertrekken. Gaat u dat ook oppakken. Een evaluatie a.h.w.?

Gaat u opnieuw een commissie Partijvernieuwing inrichten? Dan wel graag met minimaal de helft vrouwen. (8) lees antwoord

Aan Aad Muller:
U bent partijvoorzitter geweest van een lokale partij. Gaat u ons ook helpen om op tijd klaar te zijn voor de GR verkiezingen in 2022. We hebben dan vooral behoefte aan duidelijke instructies in de vorm van draaiboeken.
Gaat u ook meehelpen in de werkgroep opleidingen (motie aangenomen 14-12-2019)? (9)  lees antwoord

Aan Gerard van Hooft:
We hebben u in mei 2018 gekozen als penningmeester. Maar u legde uw functie in september 2018 al neer. Wat was de reden van uw plotselinge vertrek uit het HB? (10)


Dick Schouw (‘s Hertogenbosch)
secretaris van de provincie afdeling N. Brabant
21 juni 2020

Vraagt het volgende:
Ik zou graag van alle kandidaten
a. Zien wat hun lidmaatschapsnummer is
b. Willen weten wie zich ook als kandidaat voor de Tweede Kamer-verkiezing van 2021 heeft opgegeven. Van hen die dat gedaan hebben, zou ik graag willen weten of zij – mochten ze in de TK gekozen worden – daarvan afzien ten gunste van het behoud van hun eventueel verkregen HB-zetel. (1)  lees antwoord