Antwoord op vraag 58 ‘doe hier uw zegje’

Frits Colnot
voormalig lid hoofdbestuur 50PLUS met portefeuilles het Noorden des Lands en coördinatie deelname 50PLUS aan de waterschapsverkiezingen 2015
28 juli 2020

Vraagt aan Joop van Orsouw:

Wetend dat je veel voelhorens in allerlei gremia hebt, Joop, en dat zulks ook aanbevelenswaardig kan zijn voor het met succes voorzitten van 50PLUS vraag ik je toch: hoe denk je het voorzitterschap te kunnen combineren met het wethouderschap van een flinke gemeente?

 

Reactie van Joop van Orsouw
29 juli 2020

Hoi Frits,

Als wethouder van o.a. volkshuisvesting , ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit werk ik vooral in langlopende projecten. Deze projecten hebben een projectleider en een projectteam. Gelukkig met voornamelijk kwalitatief goede mensen die weten hoe ik ( de politiek ) het wil hebben . Als wethouder ben ik sturend op de momenten dat het nodig is.
Ik geef mensen graag een groot stuk eigen verantwoordelijkheid, ik delegeer waar mogelijk. Vereist is dan wel, dat er geschikte mensen zijn om de taak ook aan te kunnen. Zo ook in een toekomstig HB.

Een voorzitter alléén kan niets. Een sterk bestuur, strijdvaardige politici en vele actieve leden kunnen 50PLUS sterker maken.

Ik heb op dit moment geen andere activiteiten dan het wethouderschap.

Ruim voldoende tijd om me te focussen op herstructurering HB en 50PLUS.

 

(