Algemeen Bestuurslid Hans  Cornet

Hans Cornet was  vanaf december 2016 – eind mei 2018 landelijk penningmeester van 50PLUS


A.J. Okkinga  (ex lid Zuid Holland)                                                                                                                                           3 augustus 2020

Vraagt aan Hans Cornet:

Geachte heer Cornet,

Waarom geeft u geen antwoord op de vragen van Franc Gerritsen?  Heeft u iets te verbergen?

 

Franc Gerritsen (Bilthoven)
Voormalig secretaris van de provinciale afdeling Utrecht
24 juli 2020

Vraagt aan Hans Cornet:

Beste heer Cornet,

Ik ben in mei 2017 door de leden van de provincie Utrecht gekozen als secretaris van het afdelingsbestuur.

Tot mijn verbazing verdween in begin juni 2017 onze boekhouding en ons kasgeld van ca 6800 euro. Wij hadden zoveel in kas omdat we een zuinige penningmeester hadden, die uit clubliefde heel veel uit zijn eigen zak betaalde, zodat wij een mooie pot zouden hebben om campagne te voeren voor de GR verkiezingen in diverse gemeenten van onze provincie.

Overigens werd onze ambitie en inspanning om mee te doen door het toenmalige DB gefrustreerd ofwel tegengewerkt. Ook daar nooit plausibele reden voor gekregen. Wel geleid tot onenigheid in ons afdelingsbestuur met alle vervelende gevolgen van dien.

Herhaaldelijk  (zeker driemaal) hebben wij u gevraagd waarom u onze (overigens keurige) boekhouding en het kasgeld had ingenomen. Echter u beantwoordde onze vragen niet. En wij hebben ook de boekhouding niet terug gekregen.

Nu vraag ik u om alsnog antwoord te geven op de vraag waarom u destijds het kasgeld en de boekhouding meende te moeten innemen. En waarom heeft u op onze netjes gestelde vragen geen antwoord gegeven. (36)

Ik zie uw reactie graag tegemoet.


N.N. (Midden Nederland)
Betrokken alert lid, deelnemer alle ALV’s
22 juli 2020

Vraagt Hans Cornet:

Op 23 juni 2020 werd via de landelijke media bekend gemaakt, dat de minister van Binnenlandse zaken 50PLUS dreigt met bestuurlijke boetes omdat de boekhouding 2017 en die van 2018 niet op orde waren.

Bij uw aftreden als penningmeester van het HB in mei 2018, kreeg u geen  décharge, omdat de Financiële Commissie geconstateerd had, dat er teveel onduidelijkheden in de boekhouding waren gevonden. En zij op hun vragen daarover aan u geen antwoord hadden gekregen.

De op 26 mei 2018 door de AV gekozen penningmeester stelde toen voor om een commissie in te stellen met een volledig mandaat om alles op het gebied van de financiële huishouding van de partij te onderzoeken. Met name over het boekjaar 2017.
De leden gingen daarmee akkoord en zo startte de commissie, genaamd Tijdelijke Décharge Commissie afgekort TDC.

Die commissie ging voortvarend aan de slag en leverde na veel inspanning een rapport, dat zij presenteerden aan de bestuursleden van het HB op 14 november 2018.
Tot nu toe is dit rapport niet gedeeld met de ALV.

Volgens een artikel gepubliceerd  door Follow The Money op 25 april 2020 is dit rapport niet met de leden besproken. Ook niet met kaderleden.

Heeft u als verantwoordelijk penningmeester voor het boekjaar 2017 wel kennisgenomen van dit rapport? (37)
Zo ja, wat vindt u van het gerapporteerde? (38)

Zo nee, wilt u dan alsnog kennis nemen van het rapport? (39)

Wat vindt u ervan, dat het TDC rapport niet gedeeld is met de ALV? (40)