Antwoord op vraag 4 ‘doe hier uw zegje’

Franc Gerritsen (Bilthoven)
voormalig bestuurslid van de provinciale afdeling Utrecht
12 juli 2020

Vraagt aan André van Wanrooij:
U woont op de Canarische eilanden. Het voorzitterschap onder de huidige omstandigheden is een complete dagtaak. Hoe gaat u dat doen?

Reactie van André van Wanrooij:

Zoals in mijn motivering op de website 50pluspartij.nl valt te lezen zal ik alle tijd vrijmaken die benodigd is voor het uitoefenen van de functie van voorzitter.

Eveneens zal ik in Nederland verblijven waar en wanneer de uitvoering en invulling van de functie dit vereist of als wenselijk kan worden beschouwd.