Antwoord op vraag 6 ‘doe hier uw zegje’

Franc Gerritsen (Bilthoven)
voormalig bestuurslid van de provinciale afdeling Utrecht
12 juli 2020

Vraagt aan kandidaat penningmeester Hans Krosse:
Samenwerken is uw motto. Dat klinkt goed en is hoognodig bij onze partij. Gezien uw brede maatschappelijke staat van dienst en uw brede ervaring en kennis van zaken van onze partij lijkt mij dat u de beste kandidaat bent om een ordentelijke, eerlijke boekhouding te voeren. Wat  is het eerste dat u zou doen als we u kiezen als landelijk penningmeester?

Reactie van Hans Krosse:

Allereerst een plan van aanpak opstellen , dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. kennismaken met allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de financieel-bestuurlijke organisatie en sturing van de partij (intern en extern)
  2. kennis nemen van de wijze waarop de financiële organisatie inmiddels is georganiseerd
  3. kennis nemen van de boekingen die in 2019 en 2020 in de administratie zijn verwerkt
  4. overleg voeren met alle betrokkenen gericht op de vraag wat zou er aan de huidige wijze van werken kunnen worden verbeterd ?
  5. het in goed overleg met alle betrokkenen bepalen van een prioriteitsvolgorde van de verbetervoorstellen
  6. opstellen van een beslisdocument voor het hoofdbestuur om het finale plan van aanpak aan de leden ter besluitvorming te kunnen voorleggen.