Antwoord op vraag 8 ‘doe hier uw zegje’

Franc Gerritsen (Bilthoven)
voormalig bestuurslid van de provinciale afdeling Utrecht
12 juli 2020

Vraagt aan Marinus Kasteleijn:
U bent voor een toetsingscommissie, die met de gekozen HB leden tijdens hun zittingsperiode functioneringsgesprekken zal houden. Dat lijkt me een uitstekend idee.
Maar belangrijk is ook om alsnog te toetsen bij alle tien vorige HB leden hoe zij gefunctioneerd hebben en waarom zij node moesten vertrekken. Gaat u dat ook oppakken. Een evaluatie a.h.w.?

Gaat u opnieuw een commissie Partijvernieuwing inrichten? Dan wel graag met minimaal de helft vrouwen.

Reactie Marinus Kastelijn:

Frank Gerritsen:

Ik wil het zelfs nog verder trekken dan alleen het HB.

Uitgangspunt van mij is, dat er tussentijdse contacten /ijkmomenten /functioneringsgesprekken met de gekozen 50PLUS functionaris (raadslieden/ voorzitters /kamerleden / prov. statenleden/ etc. komen.

Mijn gedachte is dan om de kiescommissie na 2 én 3 jaar een functionerings-gesprek te laten houden.

Het verslag hiervan is dan een goede basis om:
1. de resterende tijd bij te stellen en
2. voor het bepalen welke plaats op de lijst bij de volgende verkiezingen verstandig is

Ik kijk graag vooruit en niet terug. Mijn idee is dus niet om voormalige HB leden te gaan vragen waarom zij zijn vertrokken.

Geniet in gezondheid van elke dag in harmonie