Antwoord op vraag 7 ‘doe hier uw zegje’

Franc Gerritsen (Bilthoven)
voormalig bestuurslid van de provinciale afdeling Utrecht
12 juli 2020

Vraagt aan Jack Kardolus:
U wilt de regiecontacten onderhouden om te vernemen wat er leeft onder de leden. Hoe gaat u dat aanpakken?
En hoe gaat u talenten vinden en begeleiden?

Reactie van Jack Kardolus:

Welnu ik wil voorstellen dat de vier algemene leden van het HB regiocontacten gaan onderhouden en nauw contact heeft die regiobesturen. Ook dienen zij acte de présence te geven bij vergaderingen van de regio’s. Ervaringen daarbij opgedaan dienen dan in het HB besproken te worden.

Als nieuwe leden zich aanmelden dienen deze HB leden persoonlijk contact op te nemen met dat nieuwe lid en hen
A) te danken voor hun lidmaatschap en
B) te vragen of zij ambitie hebben iets binnen de vereniging te doen en wat zij aan kennis en ervaring kunnen            leveren.

Op basis van deze info wil ik talenten benoemen en hen als een soort coach bij te staan. Ook wil ik de leden die zijn vertrokken vragen of ze weer lid willen worden. Daarom is het leerzaam te vernemen van jou waarom je weer lid bent geworden Franc?

Hartelijke groet,  Jack


Reactie Franc Gerritsen hierop:

Beste Jack,

Dank voor je uitgebreide reactie en je duidelijke antwoord op mijn vraag. Ik vind het een goed idee van je dat HB-leden directer contact krijgen met de nieuwe leden, het PB en ook aanwezig zijn op de provinciale ledenvergaderingen om zo in contact te komen met hun achterban.

Destijds heb ik vanwege de extra ALV eind nov 2018 waar 3 HB-leden aan de kant werden gezet door Dales als zijnde de zondebokken van de partij mijn lidmaatschap opgezegd. Maar ook provinciaal zinde me het bestuurlijk vooral vanuit het hoger partijkader niet meer. Ik heb toen gezegd dat als Dales zou vertrekken, ik weer lid zou worden. Ik hoop nu op een democratischer partijstructuur en niet dat een kleine groep de dienst uit blijft maken.

Ik zou wel in een werkgroep zorg en evt. pensioenen willen plaatsnemen.Net 60 geworden puzzel ik ook hoe ik de komende jaren tot mijn AOW door zal komen. Maar goed wellicht spreken we elkaar nog via de website of toch nog straks via een ledenvergadering.

Hartelijke groeten, Franc Gerritsen