Antwoord op vraag 9 ‘doe hier uw zegje’

Franc Gerritsen (Bilthoven)
voormalig bestuurslid van de provinciale afdeling Utrecht
12 juli 2020

Vraagt aan Aad Muller:
U bent partijvoorzitter geweest van een lokale partij. Gaat u ons ook helpen om op tijd klaar te zijn voor de GR verkiezingen in 2022. We hebben dan vooral behoefte aan duidelijke instructies in de vorm van draaiboeken.
Gaat u ook meehelpen in de werkgroep opleidingen (motie aangenomen 14-12-2019)?

Reactie van Aad Muller:

Dag Franc,

Per definitie hoort er bij elke verkiezingen (GR, TK, PS) tijdig en zo concreet mogelijk een draaiboek voor alle betrokkenen beschikbaar te zijn. Een korte opsomming van relevante items:

  • Een heldere politieke boodschap
  • Een overzicht van de politieke uitgangspunten
  • Hoe de organisatie (sturing en uitvoering)
  • De aanpak naar de verschillende groeperingen
  • De inrichting van de communicatie (onderling, overlegmomenten, promotie)
  • Een planning van de activiteiten voortvloeiend uit de voorgaande items
  • Aan de planning gekoppeld de invulling van wie doet wat en wanneer (het devies is afspraak is afspraak)

Je kan erop rekenen dat ik mij als lid van het HB hiervoor volledig zal inzetten. Zelf heb ik tweemaal een campagne meegemaakt. Als partijvoorzitter heb ik leiding gegeven aan een gemeenteraadsverkiezing.

Dit met als resultaat dat onze partij de grootste overwinnaar was geworden in de gemeente. In de afgelopen provinciale verkiezingen heb ik als regiocoördinator voor 50PLUS met een team een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de promotie van de partij. In de campagne-overleggen heb ik mij sterk weten te maken voor het promoten van de partij waarbij de burger centraal moet staan. M.a.w. concreet inspelen op de belangen van de burgers.

Op grond van mijn onderwijskundige ervaring zou ik een zinvolle bijdrage kunnen leveren in de werkgroep opleidingen. Het ligt dan ook voor de hand dat ik hieraan zal meewerken.

Met vriendelijke groet,

Aad Muller