Open brief Henk Jan verboom

Aan de leden van partij 50PLUS, de Eerste en Tweede Kamerleden, de Provinciale Staten leden, de Gemeenteraadsleden, de Waterschapsleden, het HoofdBestuur, de Provinciale besturen, de beleidsmedewerkers en fractiemedewerkers commissieleden en andere geïnteresseerden in het wel en wee van de Vereniging Partij 50PLUS

Oudorp, 8 april 2021

 

Geachte partijgenoten,

De resultaten verkiezingen 2021 zijn precies wat werd verwacht: zeer teleurstellend.

Hetgeen ook al door diverse betrokken en bezorgde (kader)leden in diverse analyses via diverse kanalen werd geventileerd.

Ook ik heb moeten constateren dat er sprake is van jaren lange problemen, die tekens weer binnen de partij de kop op steken. Posities worden door vele bestuurders misbruikt voor eigen gewin en vriendjes politiek. Bij problemen worden de koppen in het zand gestoken en blijven noodzakelijke verbetering uit. Ik heb getracht als lid van twee hoofdbesturen (te weten met vz Jan Zoetelief in 2017 en daarna met vz Geert Dales in 2018) binnen die besturen op serieuze wijze me in te zetten om te komen tot een ordentelijk/correct werkende organisatie met bekwame, professionele mensen.  Helaas heb ik moeten mee maken, dat juist díe (bestuurs)leden, die zich op serieuze en integere wijze van hun taken wilden kwijten, zo snel mogelijk eruit werden gewerkt door lieden met een andere (lees eigen) agenda, voor wie niet het algemene partijbelang, maar eigenbelang voorop stond.  Al gedurende langere tijd ben ik gaan navorsen wat er zoal niet klopt binnen de financiële huishouding.

Desgevraagd verklaren alle 50PLUS leden, dat zij –uiteraard – het belangrijk vinden, dat wij bij 50PLUS een keurige boekhouding voeren; immers zeker als politieke partij dienen wij het goede voorbeeld te geven. Schrijnend en kwalijk is, dat ik al enige jaren geleden herhaaldelijk zag wat er niet klopte, daarover intern gecommuniceerd. Maar dat werd door de vorige voorzitters niet gehonoreerd, sterker nog; ik werd (samen met andere opmerkzame, integere bestuursleden) als een lastpak gezien en er met ondeugdelijke smadelijke kwalificaties zo snel mogelijk uitgewerkt.

Geheel belangeloos heb ik nu een uitvoerige analyse gemaakt van  wat er niet klopt binnen 50PLUS. Met name nu eerst een verslag van de financiële huishouding. Ik heb gebruik gemaakt van openbare stukken, die voor een ieder toegankelijk zijn. Alles samengevat (hier in de bijlage) in een Excel file en een Word document. Daar het openbare informatie betreft kunt u deze informatie gewoon delen met andere geïnteresseerden.

Helaas heb ik gezien dat er niet veel verbeteringen zijn doorgevoerd vanaf 2013 tot 2020. Dezelfde bestuurders zitten altijd nog op het pluche en wensen geen veranderingen te faciliteren. Ethiek en integriteit ontbreken volledig. Veel eerlijke en oprechte mensen hebben de partij reeds verlaten en hebben aangegeven niet meer terug te willen komen.

Ik hoop dat deze openbare informatie een beweging in gang zet, waarbij Hoffmann recherche ingehuurd gaat worden en kan aangeven welke personen aansprakelijk kunnen worden gesteld. Mocht u meer informatie wensen kunt u dit altijd bij het Hoofdbestuur opvragen. Mochten die het niet ter beschikking stellen heb ik nog wel een exemplaar van de documentatie, verslag, mail of link.

Met vriendelijke groeten

HJ Verboom
Lid 466
hj.verboom@chello.nl

Bijlage: controle financiële bevindingen