Harrold Kuiper – kandidaat algemeen bestuurslid

Lid no. 19909
50Pluspartij, Hoofdbestuur
Kneuterdijk 2
2512 EN Den Haag

Steenwijk, 17 februari 2021
Referentie: vacature algemeen bestuurslid 50Pluspartij

Geacht Hoofdbestuur,

Reeds lang volgde ik met belangstelling de ontwikkeling van 50Pluspartij. Een niet-ideologische partij die bepaalde onderbelichte problemen bij ouderen concreet wil oppakken. De ophef in de landelijke partij en in de provincie deed mij geruime tijd aarzelen om actief toe te treden. Nadat de ophef in de landelijke partij en in de provincie Overijssel bedaarde, ben ik na de lijsttrekker verkiezing in 2020 eind september lid geworden en heb mij terstond bereid verklaard actief te zijn in enigerlei nuttige vorm.
Terloops ben ik direct actiever betrokken geraakt bij de partij op juridisch/statutair gebied en ben in de gelegenheid geweest het hoofdbestuur bij de uitleg van de statuten en HR te ondersteunen. Als oud-advocaat, bedrijfsjurist en docent heb ik mij jaren met het Verenigingsrecht beziggehouden. Ik heb een grote interesse in good governance, compliance en business ethics of in gewoon Nederlands `goed bestuur’ en ben bereid tijd te investeren in onze partij om mede hieraan verder te werken.
Als geboren en getogen Groninger woon en werk ik sedert medio 2019 in Steenwijk na ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest in Leiden e.o. als bedrijfsjurist en ruim 3 jaar in Nijmegen als proces-advocaat. Als oud-advocaat en bedrijfsjurist heb ik mij jaren met verenigingsrecht beziggehouden. Ik ben erg gemotiveerd mijn kennis ter beschikking te stellen aan de partij als algemeen bestuurslid om de interne structuur en democratie te verbeteren. Dit op orde hebben is met name van belang in het geval van toestroom van grote aantallen leden bij een succesvolle ontwikkeling van onze partij.
Mijn lidmaatschap dateert van medio oktober 2020. Op grond van artikel 4 onder i van de Statuten verzoek ik langs deze weg aan het Dagelijks Bestuur mij ontheffing te verlenen van de regel om minimaal één jaar lid te zijn om in aanmerking te komen voor de onderhavige bestuurpositie op grond van mijn ter beschikking te stellen kennis en expertise op het gebied van verenigingsrecht.

n de loop der jaren ben ik werkzaam geweest bij verschillende commerciële en semi-overheidsorganisaties en heb daar plezierig zelfstandig en in teamverband gewerkt aan (juridische) problemen en oplossingen. Zelfstandig optreden en initiatief nemen gingen gepaard met gedegen kennis verwerven en werken aan mogelijke oplossingen. Deze kennis en ervaring is tevens dienstig en instrumenteel geweest om zelfstandig ondernemer te worden in verkoop van klassieke auto’s medio 2019 in Steenwijk. Ik doe graag nieuwe inzichten en kennis op met name door nieuwe contacten te leggen en te werken met gelijkgestemden aan de verdere ontwikkeling van onze partij.
Gaarne ben ik bereid tot een nadere mondelinge toelichting van mijn motivatie.

Met vriendelijke groet,

Harrold Kuiper

 

naar CV

 

 

 

Vragen aan kandidaten en antwoorden van Harrold Kuiper


(C)informatie afkomstig van de website 50PLUSpartij.nl