Vragen en antwoorden – Joop van Orsouw

  1. Wat is de voornaamste drijfveer voor u om in het HB zitting te willen nemen?
  2. Welke specifieke meerwaarde denkt u binnen het HB te kunnen aanbrengen?
  3. Als u wordt verkozen, welke zijn dan de 5 specifieke (actie)punten waar u zich bij uw collega’s in het HB voor wilt sterk maken?
  4. Hoeveel tijd heeft u per week ter beschikking voor de door u geambieerde post in het HB?
  5. Heeft u politieke ambitie voor de komende drie jaar? En daarna?
  6. Vindt u het belangrijk, dat leden zich kunnen uiten, bijvoorbeeld via deze website?