Vragen en antwoorden – Robert Gielisse

1. Wat is de voornaamste drijfveer voor u om in het HB zitting te willen nemen?
De partij bevindt zich momenteel in een crisis. Om daaruit te raken moeten we het vertrouwen van de leden, oud-leden en kiezers terugwinnen. Dat kan alleen maar als er naast een inspirerende politiek leider en competente partijpolitici, een stabiele partijorganisatie komt, geleid door een bekwaam, competent betrouwbaar en integer Hoofdbestuur. Ik wil mijn ervaring en competenties inzetten om samen met mijn collega’s actief aan die doelstelling te werken.

2. Welke specifieke meerwaarde denkt u binnen het HB te kunnen aanbrengen?
Als afgestudeerd econoom met daarnaast een fiscaal/juridische specialisatie en 2 internationale professionele auditcertificaten, gecombineerd met mijn ervaring op directieniveau in een internationale instelling, mijn bestuurlijke ervaring als Algemeen Secretaris in het Hoofdbestuur 2018-2020 en mijn persoonlijke eigenschappen, denk ik meer dan voldoende meerwaarde te kunnen bieden.

3. Als u wordt verkozen, welke zijn dan de 5 specifieke (actie)punten waar u zich bij uw collega’s in het HB voor wilt sterk maken?

  1. Herstructurering interne organisatie waarbij veelvuldig gebruik gemaakt zal worden van speciale commissies waarin kundige leden hun actieve bijdrage kunnen leveren
  2. De Partij moet een écht actieplatform voor senioren worden: we moeten weer terug naar onze ‘core’-business d.w.z. ons bekommeren om de concrete behoeften van de senioren in Nederland.
  3. Luisteren Naar Leden: bieden van structurele mogelijkheid tot actieve ledenparticipatie, – inspraak en -inbreng;
  4. Werving/selectie (aanstaande) bestuurders en politici professionaliseren en standaardiseren;
  5. Opleidingen institutionaliseren en beter toegankelijk maken voor (nieuw) talent.

4. Hoeveel tijd heeft u per week ter beschikking voor de door u geambieerde post in het HB?
Aangezien ik opteer voor de post als Algemeen Secretaris weet ik uit ervaring dat deze een groot beroep doet op mijn beschikbaarheid. Het groot aantal uren dat ik in het verleden aan deze post besteedde is evenwel geen maatstaf, wegens de toenmalige structurele onderbezetting, maar met een HB van 7 personen moet de taak te doen zijn in gemiddeld 20 uur op weekbasis.

5. Heeft u politieke ambitie voor de komende drie jaar? En daarna?
Mijn ambities zijn helder: ik wil mijn talenten inzetten voor de partij, maar ben uitdrukkelijk niet op zoek naar een betaalde baan. Dat betekent dus voor de komende 3 jaar geen politieke ambitie, evenmin voor de periode daarna. Het is natuurlijk wel zo dat indien men in het belang van de partij een beroep om mij zou doen, dit zou kunnen veranderen, maar zelf ben ik absoluut géén vragende partij in deze.

6.Vindt u het belangrijk, dat leden zich kunnen uiten, bijvoorbeeld via deze website?
Het is voor de ledenvereniging 50PLUS van levensbelang dat de leden zich kunnen uiten en hun mening kunnen ventileren, en niet alleen tijdens de algemene ledenvergadering, die slechts door fractie van het aantal leden wordt bezocht. Ook voor het Hoofdbestuur is het cruciaal om te weten wat er onder de leden leeft en de reacties van de leden zijn derhalve een aanvullende en nuttige bron van informatie. Kritiek moet men kunnen verdragen en kan leiden tot nuttige zelfreflectie en bijsturen van beleid.

Ieder lid van de vereniging moet dus op een laagdrempelige wijze zijn of haar zegje kunnen doen. Op dit moment is helaas nog niet mogelijk om daarvoor de officiële 50PLUS website te gebruiken. Het is mijn bedoeling om dat te veranderen (zie mijn antwoord op vraag 3).

Op dit moment voorziet deze website dus in een duidelijke behoefte.