Joop van Orsouw – kandidaat voorzitter

Motivatie en profielschets van Joop van Orsouw

Vanaf dat ik lid werd in 2013 heb ik me actief ingezet voor onze partij; waar ik kon helpen deed ik dat graag, zodat ouderen een stem konden krijgen en er voor hun rechten kon worden opgekomen.
Na het volgen van de (tot dan toe enige)  top kadercursus binnen 50PLUS  in 2013/2014 mocht ik mezelf kaderlid van 50PLUS noemen. Een titel welke ik met trots uitdroeg en die nuttig bleek als basis voor mijn inzet bij vele kieslijsten, in selectiecommissies, bij verkiezingscampagnes en bij het verrichten van vele hand- en spandiensten voor de partij.

Met mijn 63 jaar heb ik veel ervaring als ondernemer in de makelaardij opgedaan. Met allerlei slag mensen kan ik omgaan, daarbij creëer ik graag een goede werksfeer. Maar ik mag ook steunen op een zeer ruime ervaring in de politiek. Ik ben me naast mijn eigen zaak, altijd bewust geweest van mijn maatschappelijke verantwoording.
Ruim dertig (30) jaar ben ik actief in de gemeentepolitiek. Eerst vier jaar als Commissielid, daarna 26 jaar als gemeenteraadslid, fractievoorzitter, lijsttrekker en wethouder.
Sinds 2018 ben ik opnieuw Wethouder van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Centrumbeleid, Verkeer en Mobiliteit in mijn portefeuille. Dit voor de lokale partij Beter Oss, een door mijzelf in 2012 opgerichte partij. Inmiddels met drie raadsleden en drie commissieleden in de gemeenteraad.

Na aanvaarding van mijn hernieuwde wethouderschap in 2018, ben ik met mijn makelaarskantoor gestopt, evenals met de waterschapsfunctie en als fractiemedewerker Eerste Kamer.

Wat me pijn doet is de negatieve publiciteit over de 50PLUS partij, meestal veroorzaakt door leden die meer oog hebben voor eigen belang dan voor partijbelang. Maar ook wel door leden, die zich benadeeld weten, nergens gehoor vinden en dan van arren moede de media inlichten.
Dat moet echt veranderen. Respectvol omgaan met ieder lid, staat hoog op mijn agenda.
Kritiek mag en moet ontvankelijk worden verklaard. Als wij onze partij op de juiste manier herstructureren dan moeten we  intern alles met elkaar kunnen bespreken en geschillen oplossen.

Als politicus heb ik altijd een pleidooi gehouden om bestuur en politiek strikt gescheiden te houden. Natuurlijk heb je in die twee gremia over en weer goede contacten, maar op inhoud geen bemoeienis met elkaar. Ik ben wars van achterkamertjespolitiek. Wil graag cultuurverandering door democratisch en eerlijk bestuur.
Alleen dan zullen we weer vertrouwen terugwinnen van onze leden en komen ook teleurgestelde oud-leden weer bij ons terug.

Ik zal me óók daar samen met de zes andere HB leden en provinciebesturen sterk voor maken.
Wij willen een partij die eenheid uitstraalt, waarbij het Hoofdbestuur doet wat het moet doen, zoals zorg dragen voor een op democratische, eerlijke wijze tot stand gekomen goede kieslijst, een aansprekend programma waarin nog steeds het seniorenbelang voorop staat, een spetterende campagne, scholing van leden, het houden van zinvolle ledenbijeenkomsten, het voeren van correcte administratie, het bewaken van die eenheid, de integriteit en andere verenigingszaken.

Onze politici verschijnen in talkshows, geven paginagrote interviews en presenteren zich in allerhande tv programma’s, niet de voorzitter.

Dat ik een brede bestuurlijke ervaring heb, mag duidelijk blijken uit mijn cv. Het wethouderschap in een G40 gemeente brengt enige statuur lijkt mij,  evenals een relatienetwerk op niveau.
Als actief lid is mijn netwerk binnen de partij groot, zeker in Noord Brabant. Maar ik vind het ook van belang, dat alle provincie afdelingen  zich goed vertegenwoordigd weten door  het HB.  Daartoe zou ik actief op zoek gaan naar commissieleden uit elke provincie.

Gedurende mijn lange politieke loopbaan mocht ik vele keren het Binnenhof bezoeken voor bestuursvergaderingen, kaderbijeenkomsten, waterschapsvergaderingen, verkiezingsbijeenkomsten en dergelijke.
In 2017/2018 mocht ik als fractiemedewerker van de 50PLUS fractie Eerste Kamer iedere week zien welke hoeveelheid werk er moest worden verzet door zowel de Eerste als Tweede Kamerfracties. Toen zag ik van dichtbij de enorme inzet van onze politici en de beleidsmedewerkers, de hectiek op het Binnenhof van zeer dichtbij. Een leerzame en spannende tijd. Die ervaring zal mij als voorzitter zeker van pas komen.

Onze partij kan alleen floreren als zowel de politieke tak als de bestuurlijke tak op orde zijn. Bestuurlijk dienen we de organisatie als een onderneming te zien. En hoe goed sommige leden ook als politicus zijn, besturen is toch een heel ander metier.

Ik meen dat te kunnen zeggen, omdat ik zowel vele jaren heb gewerkt als zelfstandig ondernemer en daarnaast ervaring heb opgedaan als politicus.
De bestuurlijke tak dient uit ervaren, ondernemende leden te bestaan, die geen politieke ambitie hebben.

Wanneer de leden kiezen voor nog zes ervaren, ondernemende gedreven en oprechte hoofdbestuursleden, dan gaat het helemaal goed komen.

Joop van Orsouw, Oss (N. Brabant)

naar CV

Vragen aan de kandidaten en antwoorden van Joop van Orsouw