Kandidaat Secretaris Henk-Jan Verboom

Mijn naam is Henk Jan Verboom.

Ik ben 59 jaar. Met heel veel enthousiasme en overtuiging stel ik mij wederom beschikbaar voor een functie in het Hoofdbestuur als Secretaris. Ik heb GEEN ENKELE politieke aspiratie, bekleed geen enkele politieke functie en focus me helemaal op het HB. In het volle besef, dat het veel tijd zal vergen om de vereniging qua bestuur grondig te herstructureren.

Als voormalig lid van het Hoofdbestuur heb ik,  om reden die bij velen van u wel bekend is,  mijn vorige deelname moeten afbreken.

Een aantal prominente leden hebben mij gevraagd of ik mij opnieuw beschikbaar wilde stellen. Ik beschouw dat als een grote eer. En zou ook graag onze beleidsplannen alsnog ten uitvoer willen brengen.
Het geeft een warm gevoel dat zoveel mensen mij willen ondersteunen en dat velen binnen 50PLUS graag zien dat ik weer deel uitmaak van het nieuwe bestuur.

Vanaf de start van 50PLUS ben ik betrokken bij de partij.
Met heel veel vrijwilligers en leden hebben wij onze uiterste best gedaan het succes van 50PLUS te optimaliseren. 

Aangezien ik per 1 februari 2019 eervol ontslag heb gekregen als actief dienende officier bij de Koninklijke Marine, ben ik in de gelegenheid om mij volledig in te zetten voor onze partij.
Veel ervaring heb ik op het terrein van het openbaar bestuur en bestuurlijke uitvoering. Door mijn kennis van zaken betreffende onze partij, weet ik precies wat ons te doen staat de komende weken, maanden..
Ik bezit dankzij mijn voormalige werk over diplomatieke vaardigheden, ik heb juridische kennis en ben flexibel. Als beroeps militair ben ik gewend om adequaat te handelen in onvoorziene situaties. Ik heb vele analytische rapporten geschreven en heb strategisch denkvermogen.

Alles natuurlijk in collegiaal, kameraadschappelijk teamverband. Samen sterk!

Deze vaardigheden zullen mij goed van pas komen als secretaris van onze vereniging. 

Naast mijn beroepsmatige werkzaamheden, heb ik altijd grote affiniteit gehad met de politiek. Zo was ik ruim 13 jaar raadslid voor een lokale partij in een stad met meer dan 100.000 inwoners. Hetgeen van pas zal komen bij de voorbereidingen voor de GR verkiezingen. Zelf heb ik geen enkele aspiratie meer om een politieke functie te bekleden, maar ik zal daar graag geschikte mensen voor scouten en behulpzaam zijn met de nodige opleidingen en instructie dagen. En daartoe tijdig de nodige draaiboeken voor maken.

 Als team builder kan ik met het Hoofdbestuur een bijdrage leveren aan de communicatie binnen de partij en haar afdelingen. Daarbij zal ik elk lid met respect bejegenen en al uw inbreng weten te waarderen.  Tevens zal ik pal staan voor de vele vrijwilligers, die vaak als stille krachten veel ‘voetwerk’ verrichten.

Mijn kernwoorden zijn dan ook “samenwerken, integriteit, verbinden en respect”. Alles met een gezonde financiële basis, waarbij ik er ook op zal toezien dat partijgelden doelmatig worden ingezet.  

De 50PLUS geschiedenis heeft ons geleerd, dat er in de diverse besturen en zeker in het Hoofbestuur vooral leden dienen aan te schuiven, die het partijbelang bovenaan zetten. Die zelf geen enkele politieke ambitie hebben, die ondernemers zijn en als zodanig de vereniging gaan besturen. 

.Samenwerken aan verbeteringen en contact blijven houden met de samenleving blijft belangrijk. Daartoe sluit ik me aan bij de wens om zo snel mogelijk werkgroepen en panels op te zetten over allerlei voor senioren belangrijke onderwerpen. Zodat wij overal uit eerste hand kunnen vernemen wat er leeft. Willen wij een rol van betekenis blijven spelen voor onze doelgroep dan moeten we goed luisteren.

Deadlines, samenwerking, onderscheiden van hoofdzaken en bijzaken, open staan voor veranderingen, vaardigheden ontwikkelen en uitwerken van ideeën zijn als secretaris HB voor mij op het lijf geschreven.

Dames en heren, Ik vraag uw vertrouwen om wederom te mogen toetreden tot het HB van 50PLUS. Voor vragen kunt u mij altijd benaderen en u krijgt altijd een open en eerlijk antwoord.

Hartelijk dank voor uw aandacht.

Henk-Jan Verboom, Oudorp  (Noord-Holland)

Link naar CV