Curriculum Vitae Henkjan Verboom

Curriculum Vitae

Naam Henk Jan Verboom
Leeftijd 59

Burgerlijke staat Gehuwd, twee kinderen (29 jaar en 25 jaar)
Nationaliteit Nederlandse

E-mail j.verboom@chello.nl    

 

Werkervaring:
2019-2020 Staf Center of Exelence Command & Control, Afdeling Training and Education.

Februari 2019 Eervol ontslag als Officier Koninklijke Marine.

2015-2019 Duty Officer Joint Operation Center Joint Force Command Naples (NATO)

2015-2017 Subject Matter Expert Maritime JFC-Napels

2011-2014 Stafofficier Center of Exelence Command & Control (Audit & analyse NATO  oefeningen en NATO operaties)

2009-2011 Officier Operationele Audits (bedrijfsonderzoeken)

2007-2009 Stafofficier Transitie Organisatie (bedrijfsplanning afstoting eenheden)

2005-2007 Stafofficier bureau organisatie (reorganisatie KM arbeidsplaatsen)

2003- 2006 Algemeen Bestuurslid, Vereniging Belangen Militairen – Nederlandse Officieren
  Vereniging
2002 – 2005 Staf Officier Mijnenoorlogsvoering en Hoofd Minewarfare Data Center

2001 – 2014 Gemeenteraadslid Lokale Politieke Partij (Leefbaar Alkmaar)

2001 – 2002 Districtsvoorzitter Landelijke Politieke Partij Leefbaar Nederland.

2001 – 2002 Stafofficier Gereedheid Mijnendienst. 

2000 – 2001 Project Officier Onderwijs Aanpassing Mijnenjagers.

1998 – 2000 Hoofd afdeling Onderwijs Ontwikkeling.
Docent Planning & Evaluatie en MCM EXPERT computer programma.                          

1994 – 1997 Oudste Officier mijnenjager Alkmaar klasse.                                      

1992 – 1994 Stafofficier Planning en Coördinatie Mijnendienst.                          .                                                                                   

1991 – 1992 Operatie Officier Mijnenjager (Golfoorlog).                            

1989 – 1990 Wachtofficier bevoorradingsschip.                           .

1984 – 1989 Wachtofficier Fregat.                            

                           

Opleiding:

1981: VWO  (diploma).

1981-1984: Universitaire opleiding (Koninklijk Instituut van de Marine) (3 jaar – diploma).

1985-1986: Specialisatie Politicologie (KIM) (1 jaar – diploma).
2000-2001 HTS Bedrijfskader (Hogeschool Utrecht) (diploma).
2001 HEAO – Management Economie en Recht (Hogeschool Amsterdam)(diploma)
2007-2009 Open Universiteit propedeuse Nederlands Recht (diploma)

2010 KPMG Opleiding “Operational Auditer” (diploma).
2010-heden Open Universiteit Bachelor Nederlands Recht.

2016 Opleiding Internationale Crisis beheersing.

2017 NATO Common Operational Picture Advanced Training (certificaat)

Overige opleiding & training:
1996 Commando Centrale Officier (6 maanden).

1996 Rijntraining, situatiebeoordeling en probleemanalyse (certificaat)

1997 Management Instituut Defensie Leergangen Rijswijk, doelstelling kennis en 

vaardigheden ontwikkelen op het gebied van presentatie, schrijven, vergaderen en besliskunde (2 maanden – certificaat).

Mijnenbestrijdings Officier/ Staf Officier (6 maanden – diploma).

Diverse NATO Software Pakketten o.a. MCM EXPERT.

1998 Informatie techniek (5 dagen – certificaat).

Onderwijs techniek (5 dagen – certificaat).
Personeel Evaluatie Adviseur –SVBO Den Helder – met als doel kennis en vaardigheden te ontwikkelen in het geven van adviezen en begeleiden op het gebied van beoordelen – en evalueren van personeel (10 dagen – certificaat).

    1. Windows, Word, Excel, Power Point and Outlook (certificaten).

2002 Mediatraining

2003 Opleiding Coachend Leiderschap (certificaat)

2015-heden Diverse interne functionele opleidingen betreffende NATO structuur, samenwerking met EU landen, met andere landen en diverse nationale & internationale organisaties.

 

Bijzondere expertise:

Ervaring politieke selectie commissies zowel landelijk, provinciaal als lokaal.

Project management (Matrix Management).

Informatie en Communicatie Technologie (ICT).

Project Officier Onderwijsontwikkeling Project Aanpassing Mijnenjagers. 

Internationale Samenwerkingsverbanden.
Ontwikkelaar en operationele tester MCMEXPERT Software Pakket.
Geven van onderwijs in zowel de Nederlandse – als Engelse taal.
Financieel specialist Gemeentelijke Begroting (Alkmaar).

Opzetten, begeleiden en uitvoeren van grootschalige internationale militaire trainingen bij Joint Force Training Center in Polen.
OPCAR Trainer (operationeel anayse tool)

Maritiem specialist voor inzet NAVO schepen overal ter wereld.

Maritiem specialist Vluchtelingenzaken (Griekenland en Italië).

Maritiem specialist & -adviseur terroristische aanslagen.

 

Persoonlijke Ontwikkeling:

“All round leadership” met een management stijl primair gericht

op coachen en motiveren.
Flexibel, team speler, leiderschap, representatief en realistisch.

Resultaat gerichtheid.
Gemeenteraadslid in lokale politieke partij (13 jaar).

Beheersing Nederlandse, Engelse en Duitse taal.

Ervaring samenwerken met andere nationaliteiten.

 

Politieke ervaring

2000 Districtscoördinator Leefbaar Nederland

2002-2014 Gemeenteraadslid Leefbaar Alkmaar  specialiteiten “financieel, verkeer, veiligheid, 

ruimtelijke ordening, milieu, belastingen en gemeentelijke fusie.

2010-2014 Voorzitter Audit Commissie gemeente Alkmaar.

2009 Een van de eerste leden politieke partij OOKU.

2010-Heden Lid 50Plus (na transformatie OOKU).

2015 Koninklijke onderscheiding ontvangen ivm politieke werkzaamheden.

2017-2018 Landelijk bestuurslid 50Pluspartij.