Kandidaat Penningmeester Hans Krosse

Motivatie en profielschets van Hans Krosse

Uit mijn C.V. kunt u lezen, dat ik geweldige functies heb mogen vervullen.  Tegelijkertijd mocht ik 25 jaar in de avonduren college geven aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Die colleges gingen over hetgeen ik overdag ook deed: het managen van organisaties die met name waren opgericht om een maatschappelijk doel te dienen. Het maximaliseren van winst stond in die organisaties gelukkig niet centraal.  En dus diende altijd volledige opening van zaken over het financiële wel en wee te worden verstrekt.  

Transparantie was in dat opzicht een vanzelfsprekende en niet ter discussie staande kernwaarde van bijna alle organisaties waarbinnen ik mocht werken. Verder ging het om het verlenen van diensten aan mensen die daarvan afhankelijk waren. Zoiets lukt alleen als iedereen in de organisatie daar een bijdrage aan levert.

Ik heb aldus met veel voldoening gedurende 25 jaren meer dan 60 uur per week gewerkt. Pas toen de 3 dochters gingen studeren, werd mij duidelijk dat ik in al die jaren nauwelijks voor hen aanwezig was. Een vorm van “buiten spelen” die mij toch wel kwalijk werd genomen.

Op dat moment – nu zo’n 20 jaar geleden – heb ik mijn ambities bijgesteld. 

Uitsluitend nog samen werken aan samenhang zoals ook op mijn visitekaartje te lezen is.  Doch bij voorkeur niet langer dan twee jaren.  Hetgeen gemiddeld per opdracht leidt tot ongeveer een jaar werken. En wat ook belangrijk is: uiteraard opdrachten die in verbinding met de mensen op de werkvloer mogen worden uitgevoerd.  Dit alles omdat het mij in al die jaren steeds duidelijker werd dat het zonder de kwaliteiten van mensen aan de basis van een organisatie niet lukt om samen de beoogde resultaten te behalen.  Hoe je zoiets voor elkaar kunt krijgen probeer ik in de toekomst in een proefschrift vast te leggen.

Met dit grote ideaal ben ik drie jaar geleden aan mijn functie als penningmeester van het Provinciaal Bestuur begonnen.  En ja, het lukte om samen met de (kader-)leden in Noord- Brabant al in het eerste jaar de financiële zaken van de provincie weer op orde te krijgen.  

Wellicht is niet bij alle leden in het land bekend, dat ik vervolgens door vier leden van het HB in 2018 gevraagd ben om als adviseur namens de provincies deel te nemen aan de werkzaamheden van de Financiële Commissie. 

En ben ik benoemd tot lid van de Tijdelijke Décharge Commissie. Daarna ging er het nodige fout.

Het was niet overal in de organisatie van 50PLUS de bedoeling om te komen tot transparantie en een goede samenwerking met alle geledingen binnen de partij, zo werd mij hardhandig en nadrukkelijk duidelijk gemaakt. 
Op enigerlei wijze denken heel veel – op zich ervaren – kaderleden, dat het hoogste doel van de 50PLUS gericht is op het bemachtigen van hooguit enkele tientallen baantjes voor dergelijke kaderleden.  Waar dat toe leidt hebben we samen meegemaakt dit jaar. Een meedogenloze en bittere strijd om de macht in de partij.

Een belangrijke desillusie kan ik u zeggen.  Niet alleen voor mij overigens. Doch bijvoorbeeld ook voor diverse HB leden en leden van de Financiële commissie, die het voor gezien hielden. En niet te vergeten voor de mensen in Brabant, die zich dag in dag uit inspannen om 50PLUS tot de meest succesvolle partij in Nederland te maken.

De afgelopen maanden ben ik door de mensen binnen 50PLUS, met wie ik de afgelopen jaren nauw mocht samenwerken, enthousiast gemaakt voor een poging om de partij-organisatie opnieuw “op de rails” te krijgen.  Zij denken dat ik door mijn brede ervaring een goede kans maak om daar als penningmeester van het HB een tijdelijke bijdrage aan te mogen leveren.

Persoonlijk zijn er momenten dat ik daaraan twijfel.  Anderzijds ben ik er inmiddels ook van overtuigd dat ik voor geen enkele andere functie dan het penningmeesterschap geschikt ben.  Dat heb ik twee jaar geleden ook aan de leden in Brabant laten weten. Geen enkele behoefte om politiek nog iets te gaan doen, kan ik u beloven.  

Zou ik tot de groep mensen mogen behoren, waarop u gaat stemmen, dan zal ik de komende maanden alles doen om dat vertrouwen niet te beschamen.  En beloof ik u om met name de financieel – bestuurlijke relaties met de geledingen van 50PLUS op provinciaal niveau weer nieuw leven in te blazen.  Transparant en voor alle leden zichtbaar.

Hans Krosse, ‘s Hertogenbosch

naar CV