Curriculum Vitae Hans Krosse

CURRICULUM VITAE 


drs. H.A.J. Krosse
e-mail: krosse@emthea.nl 

GENERAL MANAGER (bedrijfseconoom) met ruime leidinggevende ervaring bij de overheid, in de gezondheidszorg, de onderwijssector en de zakelijke maatschappelijke dienstverlening. Specifieke kennis van/ervaring met complexe samenwerkings- en verandertrajecten. Hands-on mentaliteit, resultaatgericht, met achtergrond als management-consultant op het snijvlak van overheid en dienstverlenende organisaties.


LOOPBAAN 

1998-heden     DIRECTEUR EMTHEA Adviseurs 
Activiteiten op het terrein van interim management, integrale vermogensbegeleiding en managementadvisering. Opdrachten in de sfeer van:

 •  conflictbemiddeling en mediation (5 x per jaar)
 • het verkopen van ondernemingen (zonwering en milieutechniek)
 • het begeleiden van een fusieproces van een Rijksscholengemeenschap met diverse openbare lagere scholen
 • het fungeren als fusiemanager van twee landelijk werkzame organisaties op het terrein van de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen en vervolgens als algemeen directeur ad interim van de gefuseerde instelling
 • het fungeren als directeur ad interim van een te ontvlechten –facilitaire- stafdienst van een Ministerie
 • het evalueren van een bovenschoolse directiestructuur
 • het tijdelijk vervullen van de functie van directeur van de landelijke koepel van cliëntenorganisaties in de jeugdzorg en het familierecht.

1990-1998     DIRECTEUR landelijke service- en netwerkorganisatie
Onder meer bestaande uit zo’n 350 instituten en instellingen, waaronder ± 80 verzorgingshuizen, 4 verpleegtehuizen, een internationaal opererende reisorganisatie (RAPTIM) en een eigen ziektekosten-verzekeringsmaatschappij.

In het bijzonder belast met:

 • het samenbrengen van de vier ondersteunende bureau’s van de overkoepelende  bestuurlijke organen in één werkorganisatie te ’s-Hertogenbosch
 • dienstverlening, beleidsontwikkeling en advies/onderzoek op het gebied van de materiële (en immateriële) belangenbehartiging
 • het begeleiden van fusie-, concentratie- en afbouwprocessen
 • onderhandelingen met overheden, leveranciers, projectontwikkelaars, banken en verzekeringsmaatschappijen.

1986-1990     HOOFD AFDELING Welzijn, Onderwijs, Cultuur en Volksgezondheid van de provincie
                       Noord-Brabant

(75 medewerkers, budget 260 miljoen). Naast gebruikelijke verantwoordelijkheden specifiek belast met:

 •  sturing interne organisatie-ontwikkelingsproces
 • financieel-organisatorische herstructurering externe instellingen en advies-organen 
 • externe vertegenwoordiging van de provincie op het landelijk niveau.

Benoemd tot onderhandelaar namens de gezamenlijke provincies op het terrein van de gezondheidszorg (voorzitter IPO-adviesgroep). 


1983-1986     ADJUNKT-DIREKTEUR Gezondheidsdienst (GGD) Stadsgewest Den Bosch

(150 medewerkers).Verantwoordelijk voor de niet-medische bedrijfsvoering. Problemen inzake de organisatorische en operationele effectiviteit van diverse afdelingen opgelost. Met name worden in dit verband genoemd:

 •  herstructurering regionale indicatiecommissie
 • nieuwe bedrijfseconomische opzet / privatisering dienst Jeugdtandverzorging
 • opbouw van samenwerkingsverbanden met andere regionale instellingen inzake rampenbestrijding, indicatie en advisering ouderenzorg, epidemiologie, gezamenlijke belangenbehartiging. 

1980-1983 DIREKTEUR centraal bureau samenwerkende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de                              regio Groot-Rijnmond / ambtelijk secretaris van diverse bestuurslichamen

Verantwoordelijk voor de totstandkoming van Regionale Instituten voor de Geestelijke Gezondheidszorg (RIGG’s). Specifieke activiteiten / resultaten: 

 •  strategische heroriëntatie diverse instellingen
 • start opbouw van een multifunctioneel centrum en enkele psychiatrische ziekenhuizen
 • direktie-voering RIGG Nieuwe Waterweg Noord.

1975-1980 ORGANISATIE-ADVISEUR gemeente Rotterdam

Opdrachten:

 •  leiding nieuwbouwprojekten sport- en recreatie-sector (€ 20 mljn per jaar)
 • interim-manager dienst Rentegevende Eigendommen, specifiek belast met opzet / reorganisatie huur-incassosysteem (i.v.m. aankoop van 30.000 woningen) – projektleiding woningverbetering in het kader van de stadsvernieuwing (€ 35 mljn p/jr) – onderhandelingen / overdracht gemeentelijk woningbezit aan woningbouw-corporaties – ontwikkeling management auditing- en -informatiesystemen – opzet en realisatie Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Openbaar Lichaam Rijnmond.

 

1970-1975 ORGANISATIE-ADVISEUR.  Zelfstandig gevestigd.

Opdrachten:

 •  continuïteitsproblematiek produktiebedrijf 
 • ontwikkeling opleidingsprogramma’s voor diverse scholen en commerciële instituten
 • fiscale en administratief-organisatorische problematiek van midden- en klein-bedrijven
 • het realiseren van een gezamenlijk opleidingsinstituut van een tiental samenwerkende ziekenhuizen / verpleegtehuizen in de regio Groot-Rijnmond.


PERSONALIA en OPLEIDING
geboren te Deventer op 23-04-1949; gehuwd; 3 volwassen kinderen HBS-b Geert Groote College Deventer 1967. Doctoraal Bedrijfseconomie EUR Rotterdam 1975. Diverse postacademiale cursussen, waaronder een tweejarige opleiding voor organisatiemedewerkers in de Rijksdienst 1980. Momenteel bezig met proefschrift over samenwerkingsprocessen in dienstverlenende organisaties. 


BESTUURLIJKE ERVARING en NEVENACTIVITEITEN
1968-heden

 • bestuurslid van diverse instellingen, stichtingen en verenigingen
 • bestuurslid van diverse schoolbesturen resp. koepelorganisaties van schoolbesturen (tot 1983)
 • bestuurslid / adviseur Stichting samenwerkende Capelse huisartsen
 • mede-oprichter / bestuurslid van het landelijk overleg van direkteuren van RIGG’s (tot 1983)
 • mede-oprichter / secretaris Samenwerkende Regionale Instellingen Jeugdtandverzorging (tot 1986)
 • mede-oprichter / secretaris van de vereniging van Direkteuren van Basisgezondheidsdiensten Noord-Brabant (tot 1987)
 • voorzitter IPO-adviesgroep Gezondheidszorg (tot 1990)
 • lid Nationale Raad Volksgezondheid (tot 1990)
 • lid College Ziekenhuisvoorzieningen (tot 1990)
 • wetenschappelijk medewerker capaciteitsgroep Marketing en Organisatie (van 1986 tot heden) van  de Erasmus Universiteit Rotterdam (part-time). Opleidingsprogramma’s ontwikkeld, met name gericht op het beleid en beheer van dienstverlenende organisaties. Voorts activiteiten als managementconsultant in ± 5 onderzoeks- en advies-opdrachten per jaar in overheids- en dienstverlenende organisaties
 • (gast)docent Rotterdam School of Management / Universiteit van Leiden
 • medewerker/adviseur Organisation Development en Training Group (ontwikkeling                     opleidingsprogramma’s voor de derde wereld) (tot 1991)
 • penningmeester verzorgings-/verpleegtehuis (tot 1994)
 • mede-oprichter / vice-voorzitter commanditaire beleggings-vennootschap ARGUS (1987 tot 2016)
 • mede-oprichter / secretaris MVuP-institute Rotterdam (specifiek gericht op motivatiemanagement) (1996 tot 2015)
 • voorzitter Abbeyfield Nederland (ouderenhuisvesting +) (2002 tot heden)