Kandidaat lijsttrekker Corrie van Brenk


Corrie van Brenk heeft geen tekst voor haar profiel aangeleverd, alleen een foto.


 

Vragen aan Corrie van Brenk

 

 

Jan  B. ,  Amsterdam  (Noord Holland)
Betrokken lid
27 september 2020

Beste mevrouw van Brenk,

Zoals ik heb kunnen vaststellen, heeft u samen met de andere 50PLUS Kamerleden en tien voorzitters van de provinciale afdelingen een stellig stemadvies gegeven aan de leden om bij de afgelopen HB verkiezing te kiezen voor Jan Nagel als voorzitter en de andere kandidaten die dan ook vanwege uw stemadvies inderdaad nu deel uitmaken van het hoofdbestuur.
U heeft dus uw zin gekregen en vooral dankzij u kwam dit HB in deze samenstelling tot stand.
Vervolgens geeft dit HB aan, dat zij  unaniem de voorkeur geven aan mevrouw den Haan als lijsttrekker van 50PLUS voor de komende Tweede Kamer verkiezingen.
En dan gaat u daar niet mee akkoord. Dat vind ik heel vreemd. Ergo u geeft uw mandaat aan Jan Nagel en de andere bestuursleden, maar nu gaat u tegen hun unaniem besloten voordracht in en bent zelfs ondermijnend bezig.
Dat is niet in partijbelang. Ook met uw uitingen in de media en op social media (door uzelf of door uw kompanen) brengt u onrust teweeg. Het laatste wat onze partij kan gebruiken is onrust. Foei!

Het had van enige klasse getuigd wanneer u vierkant achter de beslissing van het door u zo vurig gewenste hoofdbestuur was gaan staan. Aldus mevrouw den Haan uw steun had toegezegd.

Bij deze vraag ik u om u alsnog terug te trekken als kandidaat lijsttrekker. Daarmee zou het partijbelang zeer gediend zijn.
Het vertrouwen in u is schrikbarend laag.
Zie de peilinglijst van Maurice de Hond.

En met uw huidige acties gaat u dat vertrouwen niet teug winnen. Integendeel! Iedereen zal zich nog herinneren dat mevrouw van Brenk het bestond om in de zwartste weken midden in de Coronacrisis een geschil met de heer Dales via de media uit te vechten. In plaats van u te concentreren op ernstige ziekte en met originele voorstellen te komen.
Daardoor duikelden we van tien naar één zetel in de peiling. Ondanks al uw verwoede pogingen blijven we maar steken op twee zetels.  Met u gaan we het echt niet redden. Kiezers hebben namelijk een hekel aan ruziemakers zoals u. Evenals aan chantage methoden. Domme actie.

Als u nu doorzet en (wellicht met de nodige manipulaties zoals u deed bij de HB verkiezing) toch tot lijsttrekker zou worden gekozen, dan ontstaat er binnen de partij een volkomen onwerkbare situatie.
Dat zou u en de partij lelijk kunnen opbreken.
Dus hou de eer aan uzelf en laat partijbelang gaan boven uw eigenbelang.

Met vriendelijk groet


Albert Huizeling, (Groningen)
25 september 2020

Geachte mevrouw Brenk,

Graag ontvang ik van u uw eigen gedachtegoed omtrent:

  •  Europa
  •  zorg algemeen
  •  nieuwe pensioenakkoord.
  •  Nederland republiek of monarchie
  •  asielbeleid
  •  sociaal woningbeleid
  •  ouderenzorg

Met vriendelijke groet,
Albert Huizeling

Lees antwoord