Reactie op bezwaarschrift door Roelof Jan Mulder (Engelen)

Voorzitter van de provinciale afdeling N.Brabant
 22 juli 2020

Beste allen,

Op 17 juli heb ik, na ontvangst van het stemadvies van de tien (10) voorzitters, aangevuld met de Eerste en Tweede Kamerfractie, aan de secretaris van het HB het volgende gemaild:

“ Beste Robert,

Als dit niet het stemadvies is van jullie DB, maar toch van de Adviesraad etc. dan vind ik, dat er een schrijven van jullie uit moet gaan, dat dit géén officieel advies van het HB/DB is. Het ziet er ook niet erg officieel uit.

Hoe komen ze eigenlijk aan de mailadressen van alle leden?

Ik zal in het stuk, dat over onze kandidaten (Brabant) op onze website komt, melding maken van dit verhaal en het afserveren.”

Is inmiddels gebeurd. Ik had in de Adviesraad overigens al hevig bezwaar gemaakt tegen dit stemadvies en er dus ook niet aan meegewerkt.

Op het mailtje heb ik nooit antwoord gehad.

Met collegiale groet,
Roelof Jan Mulder, voorzitter 50PLUS Brabant