Profielpagina Helena Bosch

  • KANDIDAAT VOORZITTER
  • KANDIDAAT ALGEMEEN BESTUURSLID

Mijn naam is Helena Bosch.

Ik ben 68 jaar en in de kracht van mijn leven. Ik stel mij met overtuiging kandidaat voor het hoofdbestuur van 50PLUS in de functie van algemeen bestuurslid.Mijn sterke eigenschap is het feit dat ik in staat ben een groot aantal nieuwe leden voor de partij te werven. Het huidige ledental steekt schril af bij de ruim vijf miljoen 50plussers die ons land telt.

Ik heb veel ervaring in het werven van mensen in mijn vorige werkkring, de cosmeticabranche. Ik werkte jarenlang als beauty director en salesmanager voor internationale bedrijven en ken de Amerikaanse verkoopsystemen op het gebied van werving en selectie door en door.

Als lid van het hoofdbestuur zou ik mij in het bijzonder willen bezighouden met ledenwerving. Een aspect dat volgens mij op dit moment niet op professionele wijze door de partij wordt aangepakt en uitgevoerd. Slechts 0.1% van de 50plussers is lid van onze partij en dat is een pover resultaat. 50PLUS moet in staat zijn binnen korte tijd het aantal leden op te krikken tot 10.000 om daarna verder te groeien. Ik wil mij daarvoor met ziel en zaligheid inzetten.

Meer leden versterkt de financiële en politieke positie van de partij.

Ofschoon ik niet over directe politieke ervaring beschik, heb ik wel de nodige bestuurservaring in diverse sectoren. Jarenlang organiseerde ik voor het bedrijfsleven vaktechnische verkooptrainingen. Deze bijeenkomsten met 100 tot 150 dames zat ik meestal ook voor.

Ik ben ook actief geweest in het vrijwilligerswerk. Dat behelst bestuurswerk in allerlei gradaties. Voor ouderenbonden en voor huurdersbelangen in de sociale woningbouw. In deze laatste functie kwam ik regelmatig in aanraking met de lokale politiek in Amersfoort.

Ik hoop dan ook van harte dat 50PLUS in 2022 meedoet aan zoveel mogelijk gemeenteraadsverkiezingen en ik ben bereid te zoeken naar geschikte kandidaten.

Maar nu gaan we eerst zorgen dat we als 50PLUS goed vertegenwoordigd worden in de Provinciale Staten en Waterschappen.

Zelf blijf ik liever op de relatieve achtergrond en daarom denk ik dat een functie als lid van het hoofdbestuur uitstekend bij mij past. Ik ben een harde werker en een warme pleitbezorger van de partij zonder daarbij op de voorgrond te treden.

Van het nieuwe hoofdbestuur verwacht ik een zakelijke, maar ook een warm-menselijke aanpak waarbij eenheid voorop staat. Dat ontbrak de afgelopen jaren nogal eens. Dit kan alleen bereikt worden met een krachtige voorzitter aan het roer.