Noëlle Sanders

Noëlle Sanders:

‘Meer betaalbare woningen voor jong en oud’

Kandidaat Tweede Kamer 50PLUS: Noëlle Sanders - Foto: Patricia SteurNoëlle Sanders uit Amersfoort staat op plaats 10 van de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Noëlle is naast onderwijskundige en makelaar ook nog eens gemeenteraadslid. Ze wil zich inzetten voor het realiseren van meer betaalbare woningen voor jong en oud. “Er moeten meer mogelijkheden voor de doorstroming van ouderen komen. Als zij een geschikt appartement kunnen krijgen, kan de eengezinswoning die ze achterlaten voor een jong gezin bestemd worden”, stelt Noëlle.

Noëlle Sanders (58) is onderwijskundige, makelaar/ taxateur en gemeenteraadslid. Met haar partner heeft ze vijf kinderen en zes kleinkinderen. Noëlle zit in het bestuur van KBO/PCOB Amersfoort en is voorzitter van de stichting Seniorenwoonadvies. “En ik ben ook nog bezig met het opzetten van een nieuwe 50PLUS-partij in Amersfoort”, glimlacht ze.

Voor welke punten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS ga je je hard maken?

“Sowieso de thema’s die een speciale nadruk in het verkiezingsprogramma krijgen, zoals koopkracht – denk aan het pensioen! –, gezondheidszorg, wonen, veiligheid, welzijn en welbevinden. Wonen is mijn specialisme en ik kan mij dan ook erg vinden in de onderwerpen die op dat gebied worden genoemd: iedereen wil zelfstandig en met behoud van eigen regie oud kunnen worden in een bij hem of haar passende woning, dus bijvoorbeeld in kleinschalige alternatieve woonvormen. Maar ook zou ik graag de terugkeer van de basisbeurs willen. De maximale leeftijdsgrens in het volwassenonderwijs moet afgeschaft worden. Er moet worden ingezet op levenslang leren en ontwikkelen. Dat laatste heeft mij veel gebracht, dat gun ik anderen ook.”

Wat wil je voor 50PLUS gaan bereiken?

“Het afschaffen van de verhuurdersheffing, zodat wooncorporaties geld hebben om meer te kunnen bouwen. Meer betaalbare woningen voor jong en oud realiseren. Meer mogelijkheden voor doorstroming voor ouderen, zodat zij bijvoorbeeld een appartement kunnen krijgen en de eengezinswoning die ze achterlaten voor een jong gezin bestemd kan worden. Het makkelijker maken om woningen te splitsen, met meer voordeuren of door de voordeur te delen. Bijvoorbeeld door een kamer te mogen verhuren in een sociale huurwoning.”

En hoe wil je dit bereiken?

“Door te luisteren naar de mensen die het betreffen; luisteren naar wat zij nodig hebben. Samen oplossingen bedenken en dan daarvoor lobbyen: eerst in mijn eigen fractie en achterban, daarna in de andere fracties en dan gezamenlijk moties indienen. En daarnaast natuurlijk de ideeën van 50PLUS bekender maken, waardoor er meer leden en stemmers komen. Met meer zetels kun je meer bereiken!”

Waarom moeten mensen op 50PLUS stemmen?

“We beginnen met een nieuw, fris en enthousiast team. En met een fantastische lijsttrekker die visie heeft en van aanpakken weet. Het nieuwe verkiezingsprogramma ademt dit ook uit. Uit onderzoek blijkt dat de thema’s die genoemd zijn, zoals koopkracht, gezondheidszorg en wonen, dé thema’s zijn waar 50-plussers zich zorgen over maken. Wat is dan mooier als 50PLUS zich hier hard voor gaat maken? Maar 50PLUS kijkt ook naar andere zaken. Wat mij heel erg aanspreekt is dat 50PLUS gezond voedsel in een laag btw-tarief wil plaatsen en ongezond voedsel in een hoger btw-tarief. Heel goed!”

©bovenstaande informatie is afkomstig van 50pluspartij.nl (27 nov. 2020)