Liane den Haan in 50PLUS-café Noord-Brabant

50PLUS-café op 18 september 2020

Op 18 september jl.  vond in Rosmalen het 50PLUS-café van de provincie Noord-Brabant plaats.  Het bestuur van 50PLUS Brabant wilde het kader en de geïnteresseerde leden in de gelegenheid stellen om op een aantrekkelijke manier met de voorgestelde lijsttrekker kennis te maken.

Daarnaast was dit ook een mogelijkheid voor de leden om invloed uit te oefenen op de onderwerpen die volgens Brabant prominent in het verkiezingsprogramma moeten worden opgenomen.

Hieronder een verslag van de avond, een foto-impressie en een reactie.


Verslag 50PLUS Politiek Café – 18 september 2020, Rosmalen
door Dick Schouw

20 september 2020

Op vrijdagavond 18 september organiseerde de afdeling Brabant van 50PLUS een bijeenkomt met leden met de bedoeling om kandidaat-lijsttrekker Liane den Haan beter te leren kennen. Zo’n 50 leden wisten de weg naar De Biechten in Rosmalen te vinden en werden bij aankomst meteen aan het werk gezet. Invullen van een Politiek Enquête-formulier waar men een mening kom geven over 40 actuele thema’s. De resultaten daarvan werden tijdens de avond bekend gemaakt. Opmerkelijk was dat men massaal tegen de ‘corona –app’ is (terwijl de TK-fractie voorstemde),  men bijna unaniem vóór kernenergie is en dat men in meerderheid vóór de opvang van weeskinderen uit vluchtelingkampen is.

Liane den Haan hield haar ‘maiden speech’ voor een volle zaal met corona-afstanden (zie foto). Ze gaf een beeld van wie Liane is zonder daarbij politieke standpunten te verkondigen. Uit de vragenronde die volgde werd duidelijk dat ze slechts na lang aarzelen ingegaan is op de uitnodiging zich kandidaat te stellen als lijsttrekker. Ook werd duidelijk dat als ze niet gekozen wordt ze verder niet beschikbaar is voor de lijst. Ze verwacht als lijsttrekker een goede campagne te kunnen voeren en mikt daarbij op minimaal 5 zetels (wat een geweldig resultaat zou zijn onder de huidige omstandigheden). Ze sloeg zich verder goed door de soms zeer kritische vragenronde heen en maakte een zeer sterke en zelfverzekerde indruk.

NA de pauze gaf Rob de Brouwer (kandidaat voorzitter verkiezingsprogramma commissie) een uitgebreide toelichting met powerpoint presentatie van de 50PLUS belastingplannen zoals die aan de regering zijn aangeboden. Duidelijk werd ook dat die plannen niet met de achterban besproken zijn wat men schijnbaar ook niet van plan is met het nieuwe verkiezingsprogramma waaraan nu gewerkt wordt. Vreemd genoeg is het aan het HB om het verkiezingsprogramma vast te stellen en niet aan de leden…….

Ruim voor tienen zocht men de bar op en werd er nog lang nagepraat. Al met al een goed verlopen interessante avond met louter tevreden gezichten. Voor herhaling vatbaar.

Dick Schouw, ’s Hertogenbosch
Secretaris 50PLUS afdeling Brabant

Aan: het bestuur van de afdeling Provincie Brabant

Beste Roelof-Jan, Dick en anderen,

Bij deze willen we jullie bedanken, dat wij welkom waren bij het door jullie georganiseerde Politiek Café in Rosmalen afgelopen vrijdagavond.

De spreekwoordelijke Brabantse gastvrijheid….
Het was aangenaam om te ervaren met welk een gemak Liane den Haan zich presenteerde en ook heel goed, dat zij op elke vraag uit de zaal een open en eerlijk antwoord gaf.
Ook fijn om kennis te hebben gemaakt met de pensioendeskundige Rob de Brouwer als kandidaat voorzitter voor het verkiezingsprogramma. We hebben nog wel wat vragen voor hem, maar die zullen we dan aan hemzelf stellen. (Zie kandidaat voorzitter verkiezingsprogramma)
Heel goed dat jullie bij binnenkomst iedere gast een enquête formulier gaven met flink wat standpunten om de meningen te peilen. Voor herhaling vatbaar.
Al met al een geslaagde avond!

Hartelijke groet,
Franc Gerritsen
Helena Bosch