Liane den Haan antwoordt Pieter van Brakel

21 september 2020

Geachte meneer Van Brakel,

Uw vraag met betrekking tot ANBO kan ik als volgt beantwoorden. De Verenigingsraad van ANBO heeft in 2013 een aantal besluiten genomen met betrekking tot de wijze waarop de vereniging ANBO zou moeten worden ingericht. Ik heb dat als directeur-bestuurder uitgevoerd. Deze besluiten zijn vooraf gegaan aan een onderzoek van bijna 5 jaar in de vereniging waarbij wij alle afdelingen, regio’s hebben bezocht. Uiteindelijk is er een hoogste orgaan binnen een vereniging waar een besluit wordt genomen en dat behoort loyaal door een ieder te worden uitgevoerd. Een aantal vrijwilligers was het daar niet mee eens en is naar de pers gegaan. Helaas, heeft dat veel schade toegebracht aan de organisatie en aan personen. ANBO was de eerste vereniging met een moderne Governance. Daar zijn wij als bestuur trots op. En ik ben trots op al mijn medewerkers en vrijwilligers. Een hecht team dat altijd klaar staat om onze leden te helpen.

Uw probleem met betrekking tot uw huisvesting herken ik. Bij ANBO krijgen wij regelmatig dit soort zaken binnen en de collega’s van de Raad& Daad Advieslijn helpen onze leden daar dan ook mee. Als politieke partij zoals 50PLUS dat is kunnen we natuurlijk landelijk aandacht vragen voor dit soort problemen. U bent helaas niet de enige. Nu ben ik van mening dat er op dit moment vrij weinig aandacht wordt besteedt aan het onderwerp wonen en de specifieke problemen waar u over schrijft. Ik ben dan ook van mening dat het onderwerp wonen veel nadrukkelijker op de agenda moet staan. Daar zal ik zeker mijn best voor doen als ik lijsttrekker mag worden van 50PLUS.

Ik wens u heel veel sterkte met uw verlies!

Hartelijke groet,
Liane