Kandidaatschap Johan Hessing

In overleg met Johan Hessing wordt zijn brief met betrekking tot het intrekken van het kandidaatschap op de site gepubliceerd.

Bij brief van 18 mei 2020 heb ik mij kandidaat gesteld voor het hoofdbestuur en wel voor de functie van penningmeester. Mijn motivatie was dat het lidmaatschap van een vereniging ook verplichtingen en verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Daarnaast werd aan mij gevraagd of ik voor een bepaalde periode bereid zou zijn deze functie op mij te nemen, daar ik de functie vervul van voorzitter Financiële Commissie en wellicht goed op de hoogte zou zijn van de financiële gang van zaken van 50pluspartij.
Het is u wellicht bekend dat ik lid ben van de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen en van het Algemeen bestuur van het waterschap Scheldestromen. Deze beide functies vragen veel inzet en tijd. Echter gezien het gegeven dat de functie van penningmeester voor het HB voor een korte periode zou zijn heb ik mij kandidaat gesteld.
Nu blijkt dat er voor de genoemde functie, naast mij nog 3 kandidaten beschikbaar zijn.
Gezien de CV van deze kandidaten ben ik er van overtuigd dat er voldoende kennis beschikbaar is om de onderhavige functie te vervullen.

Daarnaast heb ik mij kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer, verkiezing maart 2021.
Indien ik gekozen zou worden als lid van het HB en wel in de functie van penningmeester zou dit ook inhouden dat ik mijn functie als bestuurslid van de regio Zeeland zal moeten neerleggen en mijn kandidatuur voor de tweede kamer moet intrekken.
Opkomen voor de belangen van de inwoners van Zeeland is tot op heden mijn motivatie om politiek actief te zijn en op deze wijze is het mogelijk om iets voor de burgers te kunnen betekenen. Met deze uitdaging wil ik verder gaan en heb dan ook besloten mijn kandidatuur voor het HB in te trekken.

Met vriendelijke groeten
Johan Hessing uit Axel, Zeeland.