Kandidaat Algemeen Bestuurslid Jack Kardolus

Mijn naam is Jack Kardolus

Tijdens mijn pensioen wil ik onder plezierige omstandigheden werken aan zinvolle zaken. Door mijn vrijwilligerswerk, t.w. ruim 6 jaar voorzitter van een bridgevereniging en chauffeur op de plaatselijke +bus om ouderen een aangenaam dagje uit te bezorgen, ben ik me gaan beseffen dat oud worden samen gaat met leren oud te worden. Mensen die dat weten hebben een sociaal vangnet opgebouwd en er zijn er ook velen die dat niet hebben. Die gewoon eenzaam zijn!

Dat kun je nu wel willen, maar je moet het ook kunnen en ooit zij een wijs man me, dat ik vooral dat moet doen waar ik goed in ben. Men ziet mij als een daadkrachtig en betrouwbaar bestuurder. Ik sta midden in de samenleving en ik heb de bestuurlijke moed om zacht te zijn waar het kan en streng waar dat moet.

In een bestuursfunctie wil regiocontacten onderhouden om zo te vernemen wat leden vinden van ons parlementaire systeem en hoe dat stelsel volgens hen eruit zou moeten zien. Zoals daar bijvoorbeeld zijn ‘de zetelroof’, maar ook het functioneren van de Provinciale Staten versus de Waterschappen. Ook is talentbegeleiding een onderwerp waar ik graag tijd aan wil besteden. De kaderleden van 50PLUS werken hard aan de politieke agenda en zij verdienen een sterk en een (h)echt bestuur, dat hen de gelegenheid geeft hun opdracht  goed uit te voeren en er vooral zijn voor de leden.

Heb je vragen stuur me een bericht via het contactformulier van deze site (t.a.v. Jack Kardolus) en je krijgt z.s.m. antwoord.

Jack Kardolus, Leersum (Utrecht)