Jaap Haasnoot

Jaap Haasnoot:

‘Als je als groep niet voor jezelf opkomt, ben je al snel de sigaar’

Kandidaat Tweede Kamer 50PLUS: Jaap Haasnoot - Foto: Patricia SteurJaap Haasnoot uit Katwijk staat op plaats 6 van de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Jaap is voor 50PLUS lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Volgens hem zitten ouderen veel te vaak in het verdomhoekje en zijn ze daardoor regelmatig ‘de sigaar’. “Ouderen zijn een gemakkelijk doelwit om problemen op af te wentelen of te ontkennen. Dat moet anders en daar wil ik aan bijdragen!”

Jaap Haasnoot (69) komt uit Katwijk, is gehuwd en heeft drie kinderen. Zijn hobby’s zijn sporten en fotografie. Jaap heeft tientallen jaren in managementfuncties gewerkt in uiteenlopende sectoren en branches binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven. “Mede daardoor heb ik een breed inzicht gekregen in hoe de maatschappij en het politiek-bestuurlijke systeem werkt”, vertelt hij. “Ik heb daarnaast ongeveer zestien jaar ervaring als gemeenteraadslid en ben namens 50PLUS sinds twee jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.”

Jaap stelt gedreven te worden door een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. “Daarom kom ik op voor de positie van ouderen, die al te vaak worden weggezet als zwak en onmondig. Dat gedrag is gebaseerd op een discriminerende onderstroom in onze cultuur. In een vorm van alledaagse discriminatie worden ouderen soms betutteld of zelfs rechtstreeks benadeeld.”

De overheid heeft ook jouw grote belangstelling, niet?

“Klopt! Ik vind dat we een stevige en goed functionerende overheid nodig hebben om bestaande problemen aan te pakken en om toekomstige te voorkomen. Regeren is vooruitzien en dat zagen we te weinig gebeuren bij de meest recente kabinetten. De overheid heeft in ieder geval als taak om de condities te scheppen of te onderhouden en om onze inwoners kansen te bieden om op alle levensgebieden goed te kunnen functioneren. Dat betekent dat basisvoorzieningen op het gebied van wonen, zorg, veiligheid, onderwijs en fysieke infrastructuur in orde moeten zijn. De overheid is geen geluksmachine, maar collectieve voorzieningen zijn broodnodig en komen niet vanzelf tot stand. En ook gelijke kansen en een eerlijke verdeling van de collectieve lasten en opbrengsten van onze overheid komen niet vanzelf tot stand. Daar is regulering en sturing voor nodig. Alleen het geloof in de markt gaat ons niet redden. Met name de ‘zwakke groepen’ in onze samenleving worden daar de dupe van.”

Hoe zie jij de rol van 50PLUS? Wat is het belang van de partij?

“50PLUS kan mooi het midden houden tussen individualisme of liberalisme aan de ene kant en meer collectieve ideologieën zoals de sociaaldemocratie aan de andere kant. Natuurlijk hebben mensen een eigen verantwoordelijkheid om iets van hun leven te maken. Maar aan de andere kant is het ook onze plicht om mensen die om wat voor reden dan ook meer moeite hebben om vooruit te komen een handje te helpen. Alles natuurlijk binnen grenzen van redelijkheid en rechtvaardigheid. Zowel het extreme ik-denken als een passieve houding onder het mom van ‘de overheid moet het maar regelen’ leiden tot verkeerde uitkomsten.”

Hoe belangrijk is het dat 50PLUS in het bijzonder opkomt voor ouderen?

“Enorm belangrijk. Zolang ouderen in het verdomhoekje zitten, zijn ze een gemakkelijk doelwit om problemen op af te wentelen of te ontkennen. We zien – niet alleen bij de pensioenproblematiek maar veel breder – dat je in de harde wereld van politiek en bestuur al snel de sigaar bent als je als groep niet voor jezelf opkomt. De elite- en yuppenpartijen van zowel links als rechts zijn vooral bezig om de eigen achterban te bevoordelen. De kosten en andere nadelen legt men graag bij ouderen neer. Dat moet anders en daar wil ik aan bijdragen. Overigens niet alleen met het oog op het belang van ouderen, maar veel meer vanuit een gevoelde verantwoordelijkheid voor de gehele samenleving. 50PLUS wil zich graag met alle beleidsonderwerpen bemoeien omdat we denken dat we daar vaak iets zinnigs over te zeggen hebben vanuit onze politieke visie en vanuit een stukje levenservaring.”

Voor welke punten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS ga je je hard maken?

“Inspelen op nagenoeg alle beleidsgebieden met het oog op de komende vergrijzing is een must! De overheid moet niet wachten tot problemen in wonen, zorg, vervoer en over wijkvoorzieningen zich nog duidelijker manifesteren, maar moet nu de ‘hand aan de ploeg slaan’. Dat is een strategische opgave voor alle bestuurslagen die onvoldoende aandacht krijgt.”

Waarom moeten mensen op 50PLUS stemmen?

“Omdat we de goeie dingen van zowel links als rechts combineren, de minder goede overslaan, omdat we redelijk zijn en vasthouden aan onze gezond-verstand-benadering. En omdat voor ons alleen het resultaat telt. We willen echte veranderingen bewerkstelligen, want het kan zoveel beter in Nederland.” .

©bovenstaande informatie is afkomstig van 50pluspartij.nl (27 nov. 2020)