Goed nieuws op de Nationale Dag van de Ouderen

Bericht van de afdeling provincie Brabant    2 oktober 2020

50PLUS op de weg terug

Fractie Steunpunt Bergen op Zoom wordt 50PLUS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                Op vrijdag 2 oktober werd de overstap van de politieke partij Steunpunt Bergen op Zoom naar 50PLUS een feit. In het bijzijn van de nieuw beoogd lijsttrekker voor 50PLUS Liane den Haan heeft vicevoorzitter Gerard van Hooft de officiële goedkeuring ondertekend op basis waarvan de definitieve overgang naar 50PLUS kan worden uitgevoerd. Daarmee is het aantal gemeenteraadszetels waarover 50PLUS in Brabant beschikt met 1 gestegen naar 11 zetels. Een positieve ontwikkeling, waaruit blijkt dat de partij, die door allerlei interne strubbelingen in zwaar weer verkeerde, weer volop op de weg terug is.

Aan de overgang naar 50PLUS is een lange weg voorafgegaan. Fractievoorzitter John Voets wilde al meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 onder de vlag van 50PLUS.  Maar de 50PLUS partij, die toen pas 4 jaar bestond, was nog niet klaar voor een massale deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dus werd Voets aangeraden om onder eigen vlag aan de verkiezingen mee te doen. Zodoende werd in 2016 de partij Steunpunt Bergen op Zoom opgericht waarmee Voets bij de verkiezingen van 2018 één zetel binnensleepte. Het hart van Voets bleef echter voor 50PLUS kloppen. Hij was inmiddels ook namens 50PLUS bestuurder van het Waterschap Brabantse Delta geworden en nog steeds van plan om met zijn partij over te stappen naar 50PLUS. In die wens werd hij vooral het laatste jaar gesteund door het afdelingsbestuur van 50PLUS Brabant dat alle mogelijke moeite heeft gedaan om bij het Hoofdbestuur van 50PLUS gedaan te krijgen dat Bergen op Zoom 50PLUS zou worden.

Aangezien ook de vereniging Steunpunt Bergen op Zoom, onder leiding van voorzitter Lyda Franken-Slagter, zich had uitgesproken vóór overgang, was alleen toestemming van het Hoofdbestuur nodig om de overgang mogelijk te maken. Het nieuwe Hoofdbestuur van 50PLUS heeft op 5 september groen licht gegeven, waarna de officiële overgang naar 50PLUS kon plaats vinden.

De fractie 50PLUS in Bergen op Zoom zal vanaf 2 oktober bestaan uit Fractievoorzitter John Voets, onlangs beëdigd Burgerraadslid, oud-wethouder, Piet van den Kieboom en Hans Vlak als fractiemedewerker.

De fractie gaat zich vooral toeleggen op het wel en wee van de 50Plussers in de gemeente Bergen op Zoom. Er zal een intensief contact worden gelegd met de verschillende wijk- en dorpsraden in de gemeente en natuurlijk met de ouderenbonden en binnenstadverenigingen om verbeteringen tot stand te brengen voor de bewoners én voor de financiële positie van de gemeente.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: Dhr. John Voets 06-15320128, e-mail: john.voets@50pluspartij.nl

Foto’s op aanvraag bij John Voets

* Redactie van 50PLUS PODIUM feliciteert John Voets, Piet van den Kieboom, Hans Valk en alle andere medewerkers. Heel veel succes mensen en zet ‘m op!

Zie bij ZUIDWEST TV Uitzending gemist:  2 oktober 2020 om 16.06 uur                                                              Steunpunt Bergen op Zoom wordt 50PLUS:  ‘Voor ouderen en toekomstige ouderen’

Zie ook bericht op ZUIDWEST update: Steunpunt-Bergen-op-Zoom-wordt-50PLUS-Voor-ouderen-en-toekomstige-ouderen