Vragen en antwoorden – Helena Bosch – kandidaat voorzitter

1. Wat is de voornaamste drijfveer voor u om in het HB zitting te willen nemen?
We staan op 0 zetels, dus 0 vertrouwen van onze kiezers. Bij de achterban van 7 miljoen 50plussers heeft de partij het verbruid.
Toch is er nog duidelijk behoefte aan een partij die daadwerkelijk opkomt voor senioren en toekomstige senioren.
Mijn uitdaging is om nu die nul te zien als de letter O . Die letter O  zie ik als symbool voor het eind van een (lange) tunnel. Donker, maar er is nog licht in het verschiet.
Erger, dan erg kan het niet zijn. Dus juist nu samen met competente leden kiezen voor een doelmatige, zakelijk aanpak. Persoonlijk zou ik graag af willen maken, waar ik in 2018 al aan was begonnen.

2. Welke specifieke meerwaarde denkt u binnen het HB te kunnen aanbrengen?
Met mijn jarenlange ervaring als leidinggevende in toonaangevende organisaties, en als zelfstandig onderneemster weet ik van direct aanpakken. Meteen de reorganisatie van onze partij in gang zetten. Ik heb met mensen van allerlei pluimage gewerkt. En kan met iedereen overweg. Graag werk ik in teamverband en heb altijd open oor en oog voor inbreng van anderen. De democratische, open en eerlijke wijze waarop ik zal deelnemen aan het nieuwe HB zal zorgen voor een compleet andere bestuurscultuur waarin ieder lid tot zijn/ haar recht komt en er volgens het Verenigingsrecht wordt gewerkt.

3. Als u wordt verkozen, welke zijn dan de 5 specifieke (actie)punten waar u zich bij uw collega’s in het HB voor wilt sterk maken?

  1.  Een gedegen ondernemersplan voor de vereniging maken en voorleggen aan de (kader)leden.  En de eerste drie maanden in alle rust de organisatie herstructureren.
  2. Onmiddellijk starten met basisopleidingen, in elke provincie; toegankelijk voor elk lid.  In de opleidingen leren we elkaar kennen en ontdekken we de talenten voor de diverse gremia. Daarop volgen meer gespecificeerde kaderopleidingen.
  3. De provinciale afdelingen versterken. In iedere provincie twee ambassadeurs die alle activiteiten coördineren. De provinciale websites (onze visitekaartjes) op orde brengen. Actueel maken en houden. Webmasters opleiding. Leden de gelegenheid geven zich uit te spreken via de provinciale sites of via de speciale ledencontactwebsite. Vrijwilligers waarderen en belonen;  LETS do it.
  4.  We gaan bewegen, letterlijk bewegen: wandelen . Goed voor body en soul, goed voor de saamhorigheid. Handig als het tijd is om te flyeren.
  5. Commissies en werkgroepen op alle voor  senioren belangrijke onderwerpen. Aan die werkgroepen kan iedereen meedoen;  ook zij die niet digitaal zijn moeten mee kunnen doen met alle 50PLUS activiteiten en ook altijd de mogelijkheid krijgen om te stemmen. Digitale café’s instellen om leden behulpzaam te zijn bij vragen.

4.Hoeveel tijd heeft u per week ter beschikking voor de door u geambieerde post in het HB?
Mijn eerste ronde als actief bestuurder heb ik vrijwel dagelijks gewerkt voor de vereniging, alsof het mijn eigen winkel betrof. Nu is er ook weer veel werk om de zaak vlot te trekken. Met actieve inzet van de andere zes HB leden en alle actieve leden in het land, verwacht ik het eerste jaar toch gemiddeld wel zo’n twintig uur per week beschikbaar te hebben.  De eerste drie maanden verwacht ik 30 à 40 uur te moeten investeren.

5. Heeft u politieke ambitie voor de komende drie jaar? En daarna?
Ik heb geen politieke ambities, nu niet en ook in de toekomst niet. Dat heb ik ook alle jaren als actief lid steeds gemeld. Natuurlijk heb ik wel veel affiniteit met politiek en volg met grote belangstelling dagelijks de gang van zaken op het Binnenhof. Maar ook provinciaal, lokaal en de waterschappen hebben mijn volle aandacht.
Als voorzitter zal ik uiteraard  ook goede contacten onderhouden met onze politici.
Het 50PLUS bestuur moet op de achtergrond blijven en de weg effenen voor dames en heren politici zodat zij hun hoofd en handen vrij hebben om politiek te bedrijven. Elk bestuur dient zorg te dragen voor een efficiënte organisatie als ondersteuning van de politieke takken.

6. Vindt u het belangrijk, dat leden zich kunnen uiten, bijvoorbeeld via deze website?
Ja, ik vind het heel belangrijk dat ieder lid zich kan uiten, zijn of haar zegje kan doen. Daar ontbreekt het nogal eens aan bij 50PLUS. Communicatiestoornissen en zich niet houden aan het gelijkheidsbeginsel van het Verenigingsrecht heeft dikwijls tot boosheid geleid.  De belangrijkste eigenschap van een leidinggevende is luisteren. Door goed te luisteren leer je wat er leeft onder de leden, onder de potentiële kiezers.

Ik benader de leden zoals een goede ondernemer zijn klanten ziet. De klant is Koning. Dient met alle egards te worden behandeld. Bij mij bestaan geen lastige klanten, ergo geen lastige leden. Op vragen, mits op nette wijze gesteld, krijgt men altijd een inhoudelijk antwoord. Amendementen en moties worden serieus genomen en altijd besproken met de indieners. Door leden aangenomen amendementen en moties worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Wat nog aan onuitgevoerde moties is blijven liggen, wordt alsnog behandeld.

Als leden correct antwoorden krijgen op al hun vragen het hele jaar door, dan besparen we ons de tsunami’s amendementen en moties op een ALV. Dan kan er op de ledenvergadering weer gelachen worden en gezellig met elkaar het glas heffen op de weg naar boven.
Overigens moet op elke digitale vergadering de leden de mogelijkheid worden geboden om in te spreken of te chatten.

Alleen door op deze (voor mij vanzelfsprekende) wijze de organisatie te hervormen, kunnen wij het vertrouwen in 50PLUS weer gaan winnen.