Vragen en antwoorden – Berry Oudbier

1. Wat is de voornaamste drijfveer voor u om in het HB zitting te willen nemen?
 In 2017 werd ik lid van 50PLUS, omdat zij streden voor een goed pensioen en dat 65 jaar de pensioengerechtigde leeftijd zou moeten zijn. Ik sta nog altijd achter deze standpunten en ik vind het de taak van een HB om deze en onze andere standpunten uit te blijven dragen en daar de volksvertegenwoordigers op te selecteren, zodat het verkiezingsprogramma wordt nageleefd.

2. Welke specifieke meerwaarde denkt u binnen het HB te kunnen aanbrengen?
De meerwaarde die ik kan leveren moet wel mijn energieke werkhouding zijn.

3. Als u wordt verkozen, welke zijn dan de 5 specifieke (actie)punten waar u zich bij uw collega’s in het HB voor wilt sterk maken?
Waar ik me specifiek voor wil sterk maken is verbinding leggen. Denk hierbij aan het opzetten van lokale besturen die gemeenteraadsleden kunnen ondersteunen. Een vraagbaak kunnen zijn voor lokale leden en mensen die geïnteresseerd zijn in 50PLUS.
Tevens vind ik het belangrijk dat tussen alle lagen de lijnen kort zijn en dat leden gehoord worden. Daarbij is het belangrijk dat 50PLUS zich laat zien en zichzelf in een goed daglicht zet.
De opzet van de ALV kan ook wel een 2021 boost gebruiken. Online is het momenteel niet mogelijk/ toegestaan om als lid te kunnen spreken. Dit bevreemdt mij, omdat als fractievertegenwoordiger in de gemeente Apeldoorn, er zelfs online debat wordt gevoerd.
Als er weer een fysieke ALV mogelijk is zou ik deze graag anders georganiseerd zien. We kennen de ALV als een amendementen en motie-bal, veel leden haken dan af. Ik zou graag zien dat de ALV over 2 dagen wordt verdeeld.

Dag 1 amendementen en motie behandeling;

Dag 2 politieke ideeën uitwisselen en een wat meer informele bijeenkomst.
Democratie, Transparantie en een goed financieel beleid vind ik ook zeer belangrijke punten en daar zal ik zeker op blijven hameren.

4. Hoeveel tijd heeft u per week ter beschikking voor de door u geambieerde post in het HB?
 Zoals eerder aangegeven ben ik momenteel fractievertegenwoordiger voor 50PLUS in Apeldoorn. Hieraan zou ik zo’n 15 uur per week aan besteden, maar in de praktijk is dit een veelvoud. Als algemeen bestuurslid verwacht ik ook minimaal 10 á 15 uur per week te moeten investeren. Na alle waarschijnlijkheid zal dit in de praktijk meer zijn, dat komt doordat 50PLUS mij aan het hart gaat en ik wil graag meewerken aan een sterke organisatie, waar rust en wederzijds respect hoogtij viert.

5. Heeft u politieke ambitie voor de komende drie jaar? En daarna?
 Ja, maar dit heeft toelichting nodig. Iedereen weet dat de spoeling momenteel dun is. Ik zal mij dus verkiesbaar stellen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
Als met “politieke ambitie” de Tweede Kamer wordt bedoeld, dan luidt het antwoord: Neen, ik vind mezelf nog niet goed genoeg voor een plek op de lijst, wellicht over 8 jaar wel. Dit hangt af of wij onze fundering kunnen aansterken en het ledental kunnen laten groeien.

6. Vindt u het belangrijk, dat leden zich kunnen uiten, bijvoorbeeld via deze website?
 Jazeker, onze partij is er niet alleen voor of door de leden, maar is ook van de leden. Zij stellen vertrouwen in ons en dan kan het niet zo zijn dat, wanneer er HB- leden, TK- leden, PS- leden en GR-leden zijn gekozen de leden buiten spel worden gezet. Ik luister ook naar mensen op straat, zij hebben soms briljante ideeën en als daar een idee bij zit die bruikbaar is dan breng ik dat graag in.

Ik hoop dat ik een ieder een inkijkje heb kunnen geven.
Mochten er nog meer vragen zijn dan mogen dan beantwoord ik die graag.