Vragen aan Rob de Brouwer

Anja de Jong, Zaandam (N. Holland)
30 september 2020

Vraagt aan kandidaat voorzitters Verkiezingsprogramma Commissie
Rob de Brouwer en Erik de Graaff:

Toen ik jong was leerden wij in de vierde klas van de lagere school dat Nederland het drukst bevolkte land was van Europa. En dat dat voor problemen zou leiden met betrekking tot woonruimte en leefbaarheid. Daar spraken toen ook al wijlen Koningin Juliana en Premier Willem Drees hun zorgen over uit. Zij meenden dat voor de kleine oppervlakte van ons land maximaal 10 miljoen inwoners wenselijk zou zijn.
In de jaren 50/60 hadden we 11 miljoen inwoners. Veel mensen werden toen aangemoedigd om te gaan emigreren naar Canada en Australië. Vaak tot verdriet van de vrouwen (man was de baas) en achterblijvende familieleden. We hebben daar documentaires over gezien.

Nu hebben we ca 17 miljoen inwoners en voortdurend tekorten aan betaalbare huisvesting, schone lucht, leefruimte, rust. En die groei dreigt maar door te gaan. Vooral ouderen hebben veel hinder van genoemde tekortkomingen, alsmede geluidsoverlast en zij voelen zich vaak ontheemd in eigen land.

Zouden wij als 50PLUS daarover eens een stevig standpunt kunnen innemen en opnemen in ons verkiezingsprogramma?

Antwoord van Rob de Brouwer  aan Anja de Jong                                                                                                                2 oktober 2020

Inderdaad is Nederland dicht bevolkt. Alles wat er wordt bijgebouwd om die groeiende bevolking te huisvesten en te laten werken en hun kinderen op te leiden gaat ten koste van landbouwgrond of natuur.
De oorzaak van de groeiende bevolking zit in het nog steeds toenemende migratieoverschot. In het conceptprogramma dat ik met de fractieleiders in de Tweede en Eerste Kamer heb voorbereid wordt aandacht besteed aan het feit dat Nederland geen immigratieland is. Wij moeten zorgen voor een stabiele bevolking. Daarom moeten wij ook accepteren dat het aandeel gepensioneerden groter is dan in het verleden. Daar staat tegenover dat het aandeel jongeren sterk is gedaald en verder zal dalen. Evenwicht wordt bereikt als de bevolkingspiramide een rechthoekige vorm krijgt en daar zijn we naar op weg.