Vragen aan het HB

Redactie: Nico de Vos heeft ons gevraagd om onderstaande mail, die hij stuurde aan  HB nadat hij (weer) geen antwoord heeft gekregen op zijn vragen omtrent het falende bestuur van de afdeling Noord Holland. te plaatsen. In het omvangrijke logboek zien wij herhaaldelijk klachten van leden, die geen of nauwelijks antwoord krijgen van het huidige hoofdbestuur. Volgens het Verenigingsrecht heeft elk lid recht om vragen te stellen en ook ieder lid dient correct antwoord te krijgen.

From: Nico de Vos                                                                                                                                                                      Sent: Saturday, April 17, 2021 6:23 PM

To: voorzitter@50pluspartij.nl ; Ab ; penningmeester@50pluspartij.nl ; Sofia Tsitsouashvili ; GOPC van Hooft ; Rene Haak ; Hans Cornet

Subject: Noord Holland

Geacht bestuur,

Enige tijd geleden heb ik u een mail gestuurd met daarin opgenomen het verzoek, met redenen omkleed, om het bestuur NH op non-actief te zetten.

Op die mail heb ik niets gehoord.

Daarna een tweede mail, weer geen antwoord.

Op de site van NH staat dat er een bestuurslid/penningmeester a.i. is aangesteld. Ik wil u aangeven dat dit statutair niet kan. Leden hebben van deze aanstelling niets vernomen, er is geen nieuwe ALV gepland en een penningmeester wordt in functie gekozen.

Het blijkt weer dat besturen van 50PLUS, om het op zijn plat-Hollands te zeggen, schijt hebben aan de leden. Zij tellen niet mee.

Er wordt geen bericht meer verwacht en dus gaan we een persbericht opstellen die binnenkort aangeboden wordt aan o.a. het Noord Hollands dagblad met daarin een verzoek aan de leden van onze provincie, als die er nog zijn, zich te melden en aangeven of zij een ALV willen en hierin het huidige bestuur naar huis willen sturen. Natuurlijk met de nodige feiten om leden in staat te stellen een eigen mening te vormen.

Met vriendelijke groet,

Nico de Vos