Vragen aan Erik de Graaff

Anja de Jong, Zaandam (N. Holland)
30 september 2020

Vraagt aan kandidaat voorzitters Verkiezingsprogramma Commissie
Rob de Brouwer en Erik de Graaff:

Toen ik jong was leerden wij in de vierde klas van de lagere school dat Nederland het drukst bevolkte land was van Europa. En dat dat voor problemen zou leiden met betrekking tot woonruimte en leefbaarheid. Daar spraken toen ook al wijlen Koningin Juliana en Premier Willem Drees hun zorgen over uit. Zij meenden dat voor de kleine oppervlakte van ons land maximaal 10 miljoen inwoners wenselijk zou zijn.
In de jaren 50/60 hadden we 11 miljoen inwoners. Veel mensen werden toen aangemoedigd om te gaan emigreren naar Canada en Australië. Vaak tot verdriet van de vrouwen (man was de baas) en achterblijvende familieleden. We hebben daar documentaires over gezien.

Nu hebben we ca 17 miljoen inwoners en voortdurend tekorten aan betaalbare huisvesting, schone lucht, leefruimte, rust. En die groei dreigt maar door te gaan. Vooral ouderen hebben veel hinder van genoemde tekortkomingen, alsmede geluidsoverlast en zij voelen zich vaak ontheemd in eigen land.

Zouden wij als 50PLUS daarover eens een stevig standpunt kunnen innemen en opnemen in ons verkiezingsprogramma?

Antwoord van Erik de Graaff op vraag van Anja de Jong                                                                                                       2 oktober 2020

Sinds de publicatie van ‘An Essay on the Principle of Populatio’ door Thomas Robert Malthus in 1798 ontstaat regelmatig onrust over overbevolking. In de Jaren 60 van de vorige eeuw nog stelde de Club van Rome dat er grenzen zijn aan de groei. Telkens weer blijkt dat de feitelijke situatie toch anders is dan gevreesd. Technologische vernieuwing heeft gezorgd voor een enorme toename in productiviteit, waardoor meer mensen kunnen worden gevoed. Aan de andere kant legt een toegenomen milieubewustzijn ons weer nieuwe beperkingen op en heeft de bevolkingstoename in ons land een sterke impuls gekregen van immigratie. Nederland kan dit niet alleen oplossen. Intensieve Europese samenwerking is nodig om deze problematiek aan te pakken.