ttest

Mijn naam is Helena Bosch.

Met hart en ziel heb ik mij vanaf dat ik lid werd in 2016 ingezet voor onze partij 50PLUS. En sindsdien al vele stormen meegemaakt, waar de vereniging toch steeds weer bovenop kwam. De laatste stormen, die meer weg hadden van een allesvernietigende tornado, vereisen een sterke adequaat werkende ploeg die zijn mannetje staat, de rug recht en een standvastige koers uitzet, teneinde zo snel mogelijk de stormschade op te ruimen. Een ploeg bestaande uit ondernemingsgerichte bestuursleden, die strategisch kunnen denken en die samen direct aan de heropbouw beginnen.

Daar ik veel ervaring heb met leiding geven en voorzitten van talloze vergaderingen in mijn beroepsmatige leven en tevens de afgelopen jaren veel kennis van zaken betreffende onze vereniging heb opgedaan, meen ik (alhoewel vrouw) dat ik zeker mans genoeg ben om nu leiding te gaan geven als voorzitter van het nieuwe HB van 50PLUS.
Ik besef dat het voorzitterschap, gezien de huidige situatie, geen sinecure is. Echter ik zie mogelijkheden om met een fiks aantal leden onmiddellijk de nodige acties te ondernemen, teneinde bij een ieder (eerste plaats de leden en ex leden) het vertrouwen in onze vereniging terug te winnen.
En ons weer een serieus aanzien te verschaffen.

Daarbij meen ik, dat wij als bestuur zo moeten werken, dat de dames en heren politici hun hoofd en handen vrij hebben om ‘politiek te bedrijven’ ; zij moeten in de schijnwerpers staan en zich 100% gesteund weten door een Hoofdbestuur dat stil op de achtergrond zorgt voor een professionele structuur zowel in het HB en partijkantoor, als in de provinciale afdelingen.

Als voorzitter vind ik het belangrijk, dat elk lid van het bestuur gezien wordt. Dat een ieder tot zijn/haar recht komt. Ik heb altijd goed opgelet dat ook de wat stillere deelnemers van een vergadering aan bod kwamen. En probeerde iedereen evenveel ruimte te geven. Veel onderwerpen kunnen digitaal voorbereid worden; kunnen we digitaal over van gedachten wisselen en zelfs digitaal tot besluiten komen.

Ik onderschrijf de doelstellingen van onze vereniging waarvan de voornaamste is opkomen voor de belangen van alle senioren. Dat geldt zeker voor de senioren in ons ‘eigen huis’ . Voor mij staat bovenaan, dat we met respect met elk lid om dienen te gaan. Dat heb ik twee jaar geleden ook gezegd bij mijn toenmalige sollicitatie en er steeds ook naar gehandeld.
Elk lid is voor mij belangrijk. Of zij nu wel of niet een functie hebben binnen onze organisatie; Iedereen telt mee.

In onze organisatie bevinden zich mensen van diverse (politieke) achtergronden… toch is er veel dat ons bindt; voorop staat het serieus behartigen van seniorenbelangen op elk gebied.                              Ik ben gewend te verkeren met vogels van allerlei pluimage. Vooral mijn tijd als eigenaar van een antiekzaak op een A1 locatie in Loosdrecht, heeft mij de gelegenheid geboden om met gezelschappen van zeer gemêleerde achtergrond om te gaan. Bij mij kreeg iedereen een kop koffie en een luisterend oor of het nu de man of vrouw was, die met een roestig oud VW busje kwam aanwaaien vers van een strooptocht door Frankrijk of klanten als  de directeur van een grote Brabantse bierbrouwerij….handelaren, veilingmeesters, oude vakmannen voor restoratie, taxateurs, verzamelaars…
Iedereen werd gastvrij ontvangen. En met iedere ontmoeting doe je weer leuke ideeën op.

Zo zullen de vergaderingen, die ik als voorzitter zal leiden, in een aangename sfeer verlopen.  Met respect voor elkaars standpunten. Ik vind het fijn om in teamverband te werken en zou dan ook graag de hele ploeg willen betrekken bij het aankomend beleid. Ieders inbreng is waardevol. Maar als we aldus samen komen tot een professionele aanpak, verwacht ik ook van alle HB leden dat zij zich volledig zullen inzetten om alle taken te vervullen.
Uiteraard wèl met in acht nemen van het HHR, de Statuten en de wet.
Overal zullen we onze erevoorzitter Jan Nagel bij betrekken en zijn adviezen ter harte nemen. Aan Jan laten we graag de politieke tak over, daar is hij een kei in. En Jan kan met een gerust hart de bestuurlijke tak aan de ondernemende bestuursleden over laten. Samen sterk!

Van de dertig aangemelde kandidaten zijn er slechts vijf vrouwen. Maar die moedige vrouwen tellen waarschijnlijk wel voor twee.
Wat denkt u ervan beste leden?  Durft u een sterke vrouw,  die met veel 50PLUS ervaring,  haar ‘ mannetje staat’,  als voorzitter te kiezen?

Dan beloof ik u, dat we voortaan op een democratische, open en eerlijke wijze zullen werken. En dat wij samen met allen (er is plaats en werk voor iedereen), die zich onbezoldigd voor partijbelang inzetten,  met nieuw elan op kunnen gaan voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 en voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Ik reken op u allen, sta open voor uw vragen en dank u voor het vertrouwen,          

Helena Bosch te Amersfoort ( Utrecht)