Reactie op bezwaarschrift door Wil Bouman (Achterveld)

voormalig bestuurslid van de provinciale afdeling Utrecht
24 juli 2020

 Geachte hr. Zoetelief,

Het heeft mij zeer verbaasd dat u zich heeft laten verleiden een stemadvies uit te brengen voor een nieuw te vormen Hoofdbestuur, terwijl u daar niet toe gerechtigd bent.

Het manipuleren moet toch een keer stoppen bij 50PLUS.

Daarom verzoek ik u dan ook dringend met spoed het bijgaande bezwaarschrift dat in bezit is van onze secretaris Hoofdbestuur naar alle leden te sturen.
Vreemd is dat u zich verbergt in het email-adres waarin het stemadvies is gegeven (dit herleid naar de ledenadministratie). Blijkbaar weet u dat uw daad onterecht is geweest om voor dit stemadvies de totale ledenadministratie te misbruiken.
U kunt dit rechtzetten door te zorgen dat bijgesloten bezwaarschrift per omgaande ter kennisgeving naar alle leden wordt verstuurd.
Ik verwacht dan ook als lid de bijgaande Open Brief maandag in mijn mailbox, met hierbij ook uw naam vermeld in het e-mailadres, zodat al onze leden zich goed kunnen voorbereiden op de stemming.

Met vriendelijke groet,

Wil Bouwman,
kandidaat Hoofdbestuur